Napięcia lamp wyładowczych

Napięcia lamp wyładowczych

"Co kraj to obyczaj" - powie niejedna osoba udająca się na wypoczynek zagranicę w ramach urlopu lub wakacji.

Natomiast osoba zajmująca się oświetleniem sparafrazuje: "Co lampa wyładowcza to inna długość oraz gaz i ciśnienie", a elektryk dopowie: "I napięcie przebicia". Z kolei niemiecki fizyk Friedrich Paschen doda: "A wszystko, przez prawo, które odkryłem w 1889 roku!". Mowa o prawie fizycznym, które łączy wcześniejsze stwierdzenia w relacji jak na rysunku (wraz z powietrzem atmosferycznym dla porównania).

Krótko mówiąc: "Co iloczyn ciśnienia gazu lampy i odległości między jej elektrodami, to napięcie wytwarzania łuku elektrycznego przebijającego ten gaz". W dodatku zależne od rodzaju gazu szlachetnego (bądź ich mieszaniny) zastosowanego w tej lampie. Wspomniana relacja to parabola - na początku napięcie przebicia lampy "kwadratowo" maleje, po czym "kwadratowo" wzrasta.

Stąd istnieje wartość progowa napięcia stanowiąca granicę między jednym, a drugim, najmniejsza z możliwych do osiągnięcia (przydatna zwłaszcza w kontekście lamp niskonapięciowych). Przedstawione na osi Y wartości są wyrażone w woltach, podczas gdy gazy i mieszaniny są reprezentowane przez oficjalne symbole chemiczne. Ponadto, wykres ten pokazuje jedynie "najpopularniejsze" krzywe wynikające z prawa Paschena (oficjalna nazwa opisanego prawa). Pozostałe można znaleźć w różnych źródłach, bądź w skrajnym przypadku należy je doświadczalnie wyznaczyć.

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik wrzesień 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio wrzesień - październik 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje wrzesień 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna wrzesień 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich wrzesień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów