„I wtedy przyszedł MAJ”!

„I wtedy przyszedł MAJ”!

Niejednej osobie MAJ może się kojarzyć z tytułem utworu zespołu Varius Manx, jednak dla elektronika MAJ będzie oznaczał także coś zupełnie innego.

Szczególnie gdy elektronik projektuje układ cyfrowy zwracający stan logiczny wysoki na wyjściu, jeżeli na minimum połowę jego wejść również jest podany stan wysoki. I choć układ taki może zbudować ze znanych mu bramek logicznych, to jednak czasem pragnie tego nie robić, zwłaszcza gdy liczba wejść jest bardzo duża.

Jeżeli chce posłużyć się gotowym elementem to jak najbardziej ma taką możliwość - układ ten bowiem to bramka MAJ (majority), odpowiedzialna za tzw. funkcję większości, która realizuje wspomniane wcześniej działanie. Na ogół zastosowanie znajduje jej trójwejściowy wariant zwany MAJ3, którego symbol, sens fizyczny oraz tablicę prawdy pokazuje rysunek.

Zastosowanie znajduje także wariant pięciowejściowy, zwany MAJ5 (można go przedstawić analogicznie do MAJ3). Warianty te, jak również sama bramka, są znane od dawna, jednak są wymieniane tylko w anglojęzycznych źródłach. Tym samym statystyczny polski elektronik nie jest świadom ich występowania a odkrywa je zwykle przypadkiem.

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik wrzesień 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio wrzesień - październik 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje wrzesień 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna wrzesień 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich wrzesień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów