Prędkość światła „w czasie”

Prędkość światła „w czasie”

Tego ile wynosi prędkość światła w próżni z pewnością nikomu wyjaśniać nie trzeba – na potrzeby codzienne jest to 3∙106 km/s, a precyzyjne 299 792 458 km/s.

Jednak o wiele ciekawsza jest droga otrzymania tych wartości – zgodnie z rysunkiem wartość prędkości początkowo rosła, po czym zaczęła maleć, aż do osiągnięcia drugiej ze wspomnianych. Jak można zauważyć, najwcześniejszą próbę jej wyznaczenia podjęto w 1676 roku, podczas gdy dzisiejsza obowiązuje od 1983 roku.

Co więcej, wyznaczano ją na różne sposoby: począwszy od śledzenia ruchu satelit Jowisza, a skończywszy na laserach. Ponadto wraz z kolejną metodą błąd ustalenia wartości ulegał zmniejszeniu, co było możliwe szczególnie dzięki coraz doskonalszej aparaturze pomiarowej. Zresztą doskonałość ta jest odpowiedzialna za przytoczony spadek. Niemniej wartość prędkości z pewnością zostanie jeszcze dokładniej określona – w końcu jak pokazano nie jest dana na zawsze, choć się tak wydaje.

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik wrzesień 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio wrzesień - październik 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje wrzesień 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna wrzesień 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich wrzesień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów