Laboratorium firmowe z funduszy UE

Laboratorium firmowe z funduszy UE
W 2019 roku przedsiębiorcy nadal będą mogli liczyć na pieniądze z programu unijnego "Inteligentny Rozwój". Dotacje będzie można przeznaczyć na prowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, przy czym ten ostatni element musi zostać uwzględniony w każdym projekcie. Efektem podjętych działań powinny być nowe produkty, usługi i procesy, które nadają się do praktycznego (komercyjnego) wykorzystania.

Oferta skierowana jest do dużych, małych i średnich firm, a także do konsorcjów, w tym tych z udziałem jednostek naukowych. Jedyne ograniczenie będzie takie, że projekt ma dotyczyć tzw. regionów słabiej rozwiniętych, czyli w praktyce wszystkich województw z wyjątkiem mazowieckiego.

Nabór wniosków ma ruszyć pierwszego kwietnia, a zakończyć się pierwszego lipca, z zastrzeżeniem podziału konkursu na etapy. Tak jak dotychczas, za realizację tego działania (ogłoszenie konkursu, jego realizacja, ocena wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów) odpowiada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W jednym z etapów przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o środki na budowę lub rozbudowę infrastruktury służącej prowadzeniu badań, tj. laboratoriów i centrów badawczych. Są one dostępne poprzez działanie 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw".

Warunkiem ubiegania się o te środki jest dysponowanie planem prowadzenia badań (agenda badawcza). Innymi słowy firma musi wykazać, w jaki sposób wykorzysta przyznaną jej dotację oraz jak tworzone lub rozwijane laboratorium i zainstalowany sprzęt będą przyczyniać się do tworzenia nowych produktów, usług lub technologii.

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik kwiecień 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio marzec 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje marzec 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna kwiecień 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Praktyczny Kurs Elektroniki 2018

Praktyczny Kurs Elektroniki

24 pasjonujące projekty elektroniczne

Elektronika dla Wszystkich kwiecień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów