Powstaje Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Powstaje Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
Rada Ministrów w listopadzie, zaś sejm w grudniu przyjęły długo wyczekiwany projekt ustawy powołującej fundację mającą stanowić centralne miejsce informacyjne dla inicjatyw w obszarze Przemysłu 4.0 w Polsce. Przedstawiamy skrót celów statutowych i planów działania fundacji. Powstająca organizacja ma wspierać przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej - w zakresie procesów, produktów i modeli biznesu.

Owa "transformacja" ma bazować na wykorzystaniu rozwiązań z obszaru automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii ICT oraz pokrewnych. Fundacja ma również transferować wiedzę, szkolić przedsiębiorców i demonstrować rozwiązania pozwalające na zwiększanie konkurencyjności firm przemysłowych.

O ile platforma nie będzie miejscem pozyskiwania funduszy na innowacyjność i rozwój biznesu, o tyle ma ona takie działania wspierać. Będzie miała kompetencje doradcze i koordynacyjne, i wspomagać będzie tworzenie sieci wsparcia - np. dla kadry menadżerskiej.

Słowo "koordynacja" pojawia się w celach organizacji bardzo często - organizacja ma spajać różne, dotychczas rozdzielne działania firm i innych podmiotów na rynku, pełniąc rolę "łącznika" tych inicjatyw. Ma ona również koordynować pracę tzw. hubów innowacji cyfrowej (Digital Innovation Hubs, DIH). Huby mają działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (centra kompetencji) i zapewniać firmom dostęp do wiedzy oraz technologii.

Majątek platformy stanowić będzie fundusz założycielski (dotacja ze Skarbu Państwa wynosząca 2 mln zł) oraz inne mienie, uzyskane lub nabyte przez nią w trakcie działalności. W latach 2019-2028 na fundację przeznaczone będzie około 236 mln zł pochodzące z budżetu państwa.

Organami platformy będą zarząd oraz rada. Platforma ma współpracować z podobnymi jej podmiotami zagranicznymi - w Europie, w większości krajów, już takie działają. Informacje o fundacji znaleźć można m.in. na stronach www.mpit.gov.pl oraz www.premier.gov.pl.

Planowany schemat organizacyjny Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (źródło: materiały dotyczące projektu "Platforma Przemysłu Przyszłości")

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik listopad 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio listopad - grudzień 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje listopad 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna listopad 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich grudzień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów