"360° of Security - Product and Demo Day" - seminarium techniczne STMicroelectronics

"360° of Security - Product and Demo Day" - seminarium techniczne STMicroelectronics
STMicroelectronics organizuje w Krakowie jednodniowe seminarium techniczne pod tytułem "360° of Security ? Product and Demo Day". Odbędzie się ono 9.10.2018 w hotelu Qubus. Podczas seminarium zostanie przedstawionych 10 krótkich prezentacji poświęconych aplikacjom chmurowym, IoT a także bezpieczeństwu przesyłania danych.

Prezentacje podczas seminarium przedstawią doświadczeni inżynierowie aplikacyjni z firmy STMicroelectronics. Udział w seminarium jest bezpłatny, chęć udziału należy zgłosić e-mailem na adresem stm.warsaw@st.com.

Agenda seminarium (9.10.2018, start o godzinie 9:00):
9.00 - ST MCU news
9.25 - Secure firmware installation and update
9.50 - Secure hardware for embedded systems
10.15 - MS Azure Cloud
10.40 - Coffee break
11.10 - BLE Mesh
11.35 - HDR Camera & ToF Ranging Sensors
12.00 - MEMS Sensing
12.25 - Power management for IoT
12.50 - Protection devices for IoT
13.15 - EEPROM’s for IoT
13.40 - Lunch
14.10 - Speed dates at demos

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik wrzesień 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio wrzesień - październik 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje wrzesień 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna wrzesień 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich wrzesień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów