Optoelektronika, czujniki i elementy dyskretne osiągnęły rekordową sprzedaż

Optoelektronika, czujniki i elementy dyskretne osiągnęły rekordową sprzedaż
Według najnowszego raportu IC Insights, całkowite przychody w trzech segmentach rynku, określanych wspólną nazwą O-S-D - Optoelectronics, Sensors/Actuators, and Discretes, wzrosły w 2017 roku o 11%, czyli najsilniej od roku 2010. Są one nadal napędzane przez wysokie zapotrzebowanie na czujniki, siłowniki, matryce CMOS, czujniki światła, nadajniki laserowe czy dyskretne elementy mocy.

Obecny wzrost to ponad półtorakrotność średniej rocznej stopy wzrostu w ciągu ostatnich 20 lat, dzięki czemu przychody osiągnęły ósmy z kolei rekordowy poziom 75,3 mld dolarów. Oczekuje się, że łączny wzrost sprzedaży O-S-D w 2018 roku zmniejszy się, ale nadal będzie kształtował się na poziomie ponad 8%, dając w efekcie wartość 81,1 mld dolarów.

W 2017 r. sprzedaż optoelektroniki powróciła do trendu wzrostowego od 4-procentowego spadku zanotowanego w 2016 r., rosnąc o 9% do 36,9 mld dolarów. Segment czujników i aktuatorów odnotował drugi rok z rzędu wzrost o 16%, przy przychodach sięgających 13,8 mld dolarów.

Z kolei sprzedaż w segmencie elementów dyskretnych wzrosła o 12% do 24,6 mld dolarów. Na rok bieżący prognoza dotycząca O-S-D przewiduje, że sprzedaż optoelektroniki wzrośnie o 8%, sprzedaż sensorów wzrośnie o 10%, a elementów dyskretnych o 5%.

W latach 2017-2022 roczna stopa wzrostu (CAGR) sprzedaży optoelektroniki wynieść ma 7,3%, a przychody na koniec tego okresu osiągną 52,4 mld dolarów. Przychody w zakresie czujników osiągną 21,2 mld dolarów przy wskaźniku CAGR równym 8,9%, a segment elementów dyskretnych, rosnąc w rocznym tempie 3,1%, osiągnie 28,7 mld dolarów.

Łączna sprzedaż produktów O-S-D stanowiła w 2017 r. około 17% światowej sprzedaży półprzewodników w wysokości 444,7 mld dolarów, w porównaniu do mniej niż 15% w roku 2007 i poniżej 13% w 1997. Od połowy lat 90 ogólny wzrost sprzedaży O-S-D przewyższał osiągi znacznie większego segmentu IC, ze względu na silny i stosunkowo stały wzrost w obszarze optoelektroniki i czujników. W ostatnim czasie trend ten został jednak odwrócony, głównie z powodu 77% wzrostu sprzedaży pamięci DRAM i 54% wzrostu pamięci flash NAND, notowanych w 2017 roku.

Wzrost całkowitej sprzedaży O-S-D w 2017 r. charakteryzował się najwyższą stopą wzrostu w tej grupie rynkowej od 37% wzrostu w roku 2010, który przyniósł odbicie po recesji z roku 2009. Ponadto rok 2017 był pierwszym rokiem od roku 2011, kiedy to wszystkie trzy segmenty rynku O-S-D osiągnęły rekordową sprzedaż.

Ostatni raport IC Insights na temat O-S-D pokazuje również, że w 2017 r. sprzedaż produktów z tej grupy wykonanych w technologii mikroelektromechanicznej (MEMS) wzrosła o 18% do rekordowo wysokiego poziomu 11,5 mld dolarów.

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje maj 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich czerwiec 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów