Hamuje przyrost mocy odnawialnych źródeł energii

Hamuje przyrost mocy odnawialnych źródeł energii
Według danych Urzędu Regulacji Energetyki zainstalowana moc odnawialnych źródeł energii wzrosła w Polsce przez pierwsze trzy miesiące bieżącego roku o niespełna 26 MW. Łączna moc wszystkich instalacji OZE ujętych w zestawieniu URE wzrosła na koniec I kwartału do 8440,46 MW.

W całym ubiegłym roku moc OZE w Polsce wzrosła aż o 1445,5 MW. URE nie odnotowuje wszystkich podłączanych instalacji OZE, pomijając między innymi mikroinstalacje przyłączane na podstawie zgłoszenia.

Największy przyrost mocy w I kwartale 2017 odnotowano w energetyce biomasowej - potencjał elektrowni wzrósł o 16,9 MW, do 1297,97 MW Potencjał elektrowni biogazowych zwiększył się o 1,29 MW, do 235,257 MW.

Łączna moc polskich elektrowni wiatrowych wzrosła w I kwartale br. o 5,82 MW, do 5813,236 MW, natomiast przyrost mocy elektrowni PV to jedynie niecały 1 MW, do 100,004 MW. Urząd Regulacji Energetyki może uwzględniać nowe moce w zakresie OZE z pewnym opóźnieniem.

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik kwiecień 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich maj 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów