Hamuje przyrost mocy odnawialnych źródeł energii

Hamuje przyrost mocy odnawialnych źródeł energii
Według danych Urzędu Regulacji Energetyki zainstalowana moc odnawialnych źródeł energii wzrosła w Polsce przez pierwsze trzy miesiące bieżącego roku o niespełna 26 MW. Łączna moc wszystkich instalacji OZE ujętych w zestawieniu URE wzrosła na koniec I kwartału do 8440,46 MW.

W całym ubiegłym roku moc OZE w Polsce wzrosła aż o 1445,5 MW. URE nie odnotowuje wszystkich podłączanych instalacji OZE, pomijając między innymi mikroinstalacje przyłączane na podstawie zgłoszenia.

Największy przyrost mocy w I kwartale 2017 odnotowano w energetyce biomasowej - potencjał elektrowni wzrósł o 16,9 MW, do 1297,97 MW Potencjał elektrowni biogazowych zwiększył się o 1,29 MW, do 235,257 MW.

Łączna moc polskich elektrowni wiatrowych wzrosła w I kwartale br. o 5,82 MW, do 5813,236 MW, natomiast przyrost mocy elektrowni PV to jedynie niecały 1 MW, do 100,004 MW. Urząd Regulacji Energetyki może uwzględniać nowe moce w zakresie OZE z pewnym opóźnieniem.

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik kwiecień 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio kwiecień - maj 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna kwiecień 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Praktyczny Kurs Elektroniki 2018

Praktyczny Kurs Elektroniki

24 pasjonujące projekty elektroniczne

Elektronika dla Wszystkich kwiecień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów