Weszła w życie ustawa o OZE

Weszła w życie ustawa o OZE
Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE), dzięki której Polska ma wypełnić unijne przepisy dot. udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii, weszła w życie.

Jest ona kluczowa z punktu widzenia rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce, w tym mikroinstalacji poprzez system taryf gwarantowanych. OZE to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Jej głównym celem jest m.in. 20-procentowy udział źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu (dla Polski 15,5%).

Obecnie w naszym kraju ze źródeł odnawialnych pochodzi 14% energii. Jednak źródła OZE - choć systematycznie tanieją - cały czas są droższe od konwencjonalnych, i aby się rozwijały, trzeba je wspierać, czyli dotować. Ustawa m.in. kompleksowo reguluje te kwestie.

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych jest wsparcie dla tzw. prosumentów - jednoczesnych konsumentów i producentów energii w małych instalacjach np. z paneli fotowoltaicznych czy wiatraków. Ustawa wprowadziła obowiązek zakupu energii od mikroproducenta po stałej przez 15 lat cenie. Dla energii wiatrowej, słonecznej i hydroenergii o mocy do 3 kW to 75 gr za 1 kWh.

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik listopad 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio listopad - grudzień 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje listopad 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna listopad 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich grudzień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów