Zdalne nauczanie na zestawach FPGA ZYBO Z7-20 na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie

Zdalne nauczanie na zestawach FPGA ZYBO Z7-20 na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie (WIZUT) wyposażył swoje laboratoria w kolejne zestawy startowe firmy Digilent z układami FPGA, które ułatwią kształcenie studentów w trudnym czasie zawieszenia zajęć na uczelniach. WIZUT prowadzi kształcenie na kierunku Informatyka, w ramach którego studenci są zapoznawani między innymi z różnorodnymi platformami sprzętowymi.

W celu podniesienia jakości kształcenia na przedmiotach specjalnościowych Synteza na poziomie systemu oraz Zastosowanie układów konfigurowalnych w czasie zawieszenia tradycyjnych form zajęć WIZUT zdecydował się wypożyczyć studentom starszych roczników specjalnie zakupione do tego celu zestawy Zybo Z7-20, które umożliwią realizację zadań dydaktycznych.

Po powrocie do tradycyjnych form kształcenia, zakupione moduły obok innych zestawów zawierających układy FPGA firmy Xilinx, zostaną wykorzystane w zajęciach z Techniki Cyfrowej, w których na pierwszym roku studiów bierze udział ponad 200 studentów. W ramach tego kursu, w okresie zajęć prowadzonych na odległość, studenci już teraz zapoznają się z oprogramowaniem narzędziowym i platformami symulacyjnymi jak np. Multisim National Instruments oraz ISE/Vivado Xilinx.

Uzupełnienie bazy sprzętowej to pierwszy krok do zbudowania „biblioteki” układów i podzespołów, które będą mogły być wypożyczane studentom w celu prowadzenia badań i doskonalenia swoich umiejętności nie tylko w sytuacjach kryzysowych.

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik lipiec 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio lipiec - sierpień 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje lipiec 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna sierpień 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich sierpień 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów