Obsługa wyświetlacza TFT320240C256

Obsługa wyświetlacza TFT320240C256
Pobierz PDF Download icon
Wydaje się, że minęły całe wieki od momentu, gdy alfanumeryczny wyświetlacz LCD ze sterownikiem HD44780 zaczął być powszechnie stosowany w interfejsach użytkownika urządzeń mikroprocesorowych. W rzeczywistości nie było to tak dawno i takie wyświetlacze są nadal bardzo popularne. Jednak w bardziej rozbudowanych interfejsach zaczęto stosować wyświetlacze graficzne. Zależnie od ceny były to albo małe wyświetlacze monochromatyczne i kolorowe od telefonów komórkowych lub większe - moduły monochromatyczne.

Tabela 1. Połączenia magistrali sterującej

Duże kolorowe wyświetlacze LCD wykonane w technologii TFT były drogie. Jak należało się spodziewać, rozwój technologii spowodował, że ceny spadły i warto zainteresować się wyświetlaczami o dużej rozdzielczości. Przykładem takiego produktu jest wyświetlacz kolorowy TFT320240C256 z matrycą TFT o rozdzielczości 320x240 pikseli.

Wbudowany sterownik wyświetlacza zapewnia uzyskanie 8-bitowej głębi kolorów. Ekran jest podświetlany za pomocą wbudowanych białych diod LED i ma zintegrowany panel dotykowy. Obszar wyświetlanych informacji ma wymiary 56 mm×73 mm.

Rysunek 1. Przebiegi czasowe na magistrali wyświetlacza.

Sterownik matrycy jest zbudowany w oparciu o układ Actel Igloo. Jest to programowany układ logiczny FPGA z pamięcią Flash. Producent wyświetlacza nie podaje właściwie żadnych technicznych szczegółów pracy sterownika poza opisem wyprowadzeń i przebiegów czasowych na magistrali sterującej. Do tych przebiegów dodano tabelkę z liczbowymi zależnościami czasowymi przy przesyłaniu danych.

Zamiast klasycznej dokumentacji w danych technicznych umieszczono krótki program napisany w języku C dla mikrokontrolerów rodziny 8051. To dość nietypowe, ponieważ szczegółowa dokumentacja była tym, czego się spodziewałem i co w praktyce jest bardzo potrzebne. Jednak z drugiej strony, funkcje w C wyjaśniają właściwie wszystkie wątpliwości dotyczące sterowania wyświetlaczem na poziomie komunikacji z mikrokontrolerem.

Ideałem byłoby połączenie opisu sterownika z przykładowymi procedurami. Jednak w końcowym efekcie analiza prostych procedur w C dała wyczerpująca odpowiedź na wszystkie wątpliwości i można uznać, że dokumentacja spełnia swoje zadanie.

Interfejs Komunikacyjny

Rysunek 2. Format danej określającej kolor piksela

Sterownik wyświetlacza do komunikacji z mikrokontrolerem wykorzystuje równoległą 8-bitową magistralę pracująca w przemysłowym standardzie Intel 8080. Przebiegi czasowe na magistrali pokazano na rysunku 1. Interfejs jest aktywowany po wyzerowaniu linii CS. Kierunkiem przesyłu danych na magistrali sterują linie WR (zapis do sterownika) i RD (odczyt ze sterownika). Dane są wpisywane z mikrokontrolera do sterownika wyświetlacza przy narastającym zboczu na linii WR, a odczytywane z pamięci obrazu sterownika przy opadającym zboczu na linii RD. Stan dodatkowej linii sterującej RS określa czy dane są przesyłane do pamięci obrazu sterownika (RS=1), czy do rejestrów sterujących (RS=0).

Programowa obsługa wyświetlacza

Trzy 8-bitowe rejestry adresowe (RS=0) określają współrzędne x, y na ekranie wyświetlacza (rejestr adresu x jest 2-bajtowy bo zawiera liczbę z zakresu 0.... 319). Brak innych rejestrów oznacza, że nie trzeba sterownika wstępnie konfigurować. Wynika to pewnie z tego, że jest to rozwiązanie zoptymalizowane dla zastosowanej matrycy i wszystko zoptymalizowano pod kątem właściwości użytego wyświetlacza. Z drugiej strony, nie ma tu na przykład sprzętowego wsparcia wyświetlania ograniczonych bitmap. To wsparcie przydaje do wyświetlania znaków w trybie tekstowym. Jednak jak pokażę dalej, można sobie bez problemu z tym poradzić programowo.

Listing 1.

Listing 2.

Listing 3.

Listing 4.

Listing 5.

Do testów wyświetlacza użyłem modułu ewaluacyjnego STM32F0 Discovery. Jeżeli nie chcemy wyświetlać pełnowymiarowych bitmap, to jest to zestaw zupełnie wystarczający. Dla bitmap o pełnym wymiarze 240×320 pikseli potrzeba pamięci o pojemności 76800 bajtów i jest to więcej, niż całkowita pojemność pamięci Flash użytego mikrokontrolera. W aplikacjach wymagających wielu bitmap najlepiej jest je umieścić w zewnętrznej pamięci np. na karcie SD.

Obsługa magistrali jest emulowana programowo. Linie magistrali danych D0...D7 są połączone z liniami GPIOC0....GPIOC7. Jako linie sterujące są wykorzystano porty GPIOB8....GPIOB12 (tabela 1). Oprócz linii interfejsu komunikacyjnego niezbędny jest sygnał zerowania sterownika RESET (aktywny poziom niski).

Wszystkie linie portów w STM32 muszą być przed użyciem zainicjowane. Na listingu 1 pokazano inicjalizację linii GPIO0....GPIOC7, a na listingu 2 - inicjalizację linii sterujących.

Do emulowania magistrali będą potrzebne procedury wysyłania 8-bitowej danej na port (listing 3) i do manipulowania pojedynczymi wyjściami I/O (listing 4).

Teraz można napisać właściwe procedury emulowania magistrali. Będziemy potrzebowali funkcji zapisu do sterownika komendy WrCmd i zapisu danej WrData. Funkcje te można zobaczyć na listingu 5.

Funkcję ustalającą pozycję zapisu pozycji na ekranie (adres piksela) pokazano na listingu 6. Jej argumentami są współrzędne x (z zakresu 0...319; liczba 16-bitowa) i y (z zakresu 0...239; liczba 8 bitowa).

Nie ma tu zabezpieczeń przed przekroczeniem zakresu i użytkownik sam musi zadbać o poprawność określenia pozycji piksela.

Fotografia 3. Wyświetlenie pełnowymiarowej bitmapy

Fotografia 4. Wyświetlanie bitmapy o mniejszych wymiarach

Fotografia 5. Wyświetlacz w trybie tekstowym

Dana określająca kolor piksela ma format pokazany na rysunku 2. Kolor czerwony i zielony są kodowane na 3 bitach, a kolor niebieski na 2 bitach. Mając do dyspozycji funkcje zapisu danych i ustalenia pozycji na ekranie zapisywanej danej, można napisać funkcje zapisującą bitmapę do wyświetlacza. W Elektronice Praktycznej opisywałem już narzędzia i sposób konwertowania bitmap na tablice w języku C. W czasie testów użyłem programu bmp2c.exe do konwersji bitmapy z 8-bitową głębią koloru. Na listingu 7 zamieszczono funkcję umożliwiającą wyświetlenie bitmapy o wymiarach 240×320 pikseli zapisanej w tablicy bmp[].

Wynik działania tej procedury został pokazano na fotografii 3.

Pełnowymiarowe bitmapy są używane rzadko. Dużo częściej trzeba wyświetlać mniejsze obiekty graficzne. Dlatego potrzebujemy procedur wyświetlających bitmapy o dowolnym rozmiarze i w dowolnym miejscu wyświetlacza. Oczywiście ta dowolność jest ograniczona rozdzielczością matrycy. Procedura z listingu 8 wyświetla bitmapę od pozycji określonej w argumentach x i y, o wymiarach określonych w argumentach dx i dy. Ponieważ na ekranie można umieścić kilka bitmap, to argument bmp przekazuje wskaźnik tablicę z wyświetlaną bitmapą.

Ważnym elementem graficznego interfejsu użytkownika jest wyświetlanie informacji tekstowych. Jak napisano na początku, sterownik nie zapewnia żadnego wsparcia poza możliwością zapalenia/zgaszenia pojedynczego pikseli o zadanym kolorze. Dlatego wyświetlanie znaków alfanumerycznych trzeba wykonać całkowicie programowo. Zaczniemy od generatora znaków. Tablicę z wzorcami znaków można sobie samemu zdefiniować, ale jest to żmudne zajęcie. Ja wykorzystałem gotową tablicę wykonaną przez Jamesa P. Lyncha dla wyświetlacza telefonu Nokia 6100. Tablica zawiera wzorce znaków o 3 wielkościach: 6×8 pikseli (small), 8×8 pikseli (medium) i 8×16 pikseli (large). W praktyce, najbardziej przydatne okazały się największe znaki. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sobie zdefiniować jeszcze większe znaki.

Listing 6.

Listing 7.

Listing 8.

Listing 9.

Listing 10.

Pierwsze 3 bajty w tablicy generatora dla każdej z wielkości znaków zawierają informację o liczbie kolumn, wierszy i bajtów na znak. Na tej podstawie jedna uniwersalna procedura potrafi wyświetlić znaki o różnych wielkościach. Procedurę umożliwiającą wyświetlanie pojedynczego znaku pokazano na listingu 9.

Argumentami procedury są : kod ASCII wyświetlanego znaku, położenie na ekranie (współrzędne x i y), rozmiar znaku, kolor znaku i kolor tła. W zmiennej pFont jest umieszczany wskaźnik na początek tablicy generatora znaków. Do zmiennych nCols, nRows i nBytes są zapisywane pierwsze 3 bajty z tablicy generatora znaków. Ponieważ wzorce znaków nie są umieszczane w tablicy zgodnie z kodami ASCII, to trzeba kod ASCII wyświetlanego znaku przekształcić na pozycję w tablicy generatora. Po przekształceniu wskaźnik pChar wskazuje na ostatni bajt wzorca znaku w tablicy generatora. Program pobiera kolejne bajty z tablicy (od ostatniego do pierwszego). Każdy bit tego bajtu jest analizowany. Jeżeli jest ustawiony, to bit jest wyświetlany w kolorze znaku określonym argumentem fColor. Gdy bit jest wyzerowany, to jest wyświetlany w kolorze określonym argumentem bColor. W ten sposób można wyświetlać znaki o dowolnym kolorze na tle dowolnego koloru o głębi 8-bitowej.

Rysunek 6. Wyprowadzenia wyświetlacza

Fotografia 7. Płytka-przejściówka wykonana na potrzebę artykułu

Tryb tekstowy uzupełnimy procedurą wyświetlania tekstu w jednym z trzech rozmiarów( argument size). Pozycja początku ciągu znaków jest ustalana argumentami x i y, a kolor znaków oraz tła argumentami fColor i bColor.

Wynik działania tej funkcji pokazano na fotografii 5.

Sposób dołączenia wyświetlacza

Wszystkie sygnały elektryczne łącznie z zasilaniem sterownika, diod podświetlania i 4-rzewodowym wyprowadzeniem panelu dotykowego są dołączone 20-przewodowa taśmą zakończoną płaskimi złoconymi stykami. Podłączenie wyświetlacza do układu wymaga specjalnego złącza zaciskowego do styków kończących tasiemkę (fotografia 6). Do celów testowych zaprojektowałem płytkę-przejściówkę pozwalającą na połączenie wyprowadzeń wyświetlacza do modułu STM32F0 Discovery (fotografia 7).

Tomasz Jabłoński, EP

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
marzec 2013
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich czerwiec 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów