Pierwsze kroki z FPGA (11). Sprzętowy generator funkcji sinus i cosinus w oparciu o NCO

Pierwsze kroki z FPGA (11). Sprzętowy generator funkcji sinus i cosinus w oparciu o NCO
Pobierz PDF Download icon
Założeniem projektu było zbudowanie cyfrowego generatora kwadraturowych funkcji sinusoidalnych sinus i cosinus o częstotliwości regulowanej w zakresie od 1 Hz do 10 kHz za pomocą przycisków i o stałej amplitudzie. Ustawiona częstotliwość miała być wyświetlana na wyświetlaczu 7-segmentowym.

Projekt prezentowany w artykule w założeniu powinien służyć jako przestrajany generator funkcyjny:

Do zmiany częstotliwości wykorzystane są dwa przyciski, których przytrzymanie powoduje coraz szybszą zmianę wartości częstotliwości.

Aktualna częstotliwość jest pokazywana na wyświetlaczu 7-segmentowym.

Wyjścia analogowe są kwadraturowe (sin/cos), konwerter cyfrowo-analogowy oparty jest na sprzętowym generowaniu sygnałów PWM w układzie FPGA, które następnie filtrowane są przez prosty, 1-biegunowy filtr RC.

Projekt został zrealizowany na platformie sprzętowej maXimator firmy KAMAMI razem z nakładką rozszerzającą, zawierającą przyciski oraz wyświetlacz 7-segmentowy. Płyta ta zawiera układ FPGA Altera MAX10 10M08DAF256C8GES, którego parametry istotne do tego projektu to:

Zintegrowana pętla sprzężenia fazowego, pozwalająca na wygenerowanie odpowiednio wysokiej częstotliwości sterującej dla reszty układu.

Duża częstotliwość drzewa zegarowego (aż do ok. 400 MHz).

Mała pojemność pinów I/O (poniżej 7 pF), co pozwoliło na uzyskanie dużej częstotliwości PWM i łatwości filtrowania sygnału.

Bezpłatne oprogramowanie narzędziowe Quartus, które zawiera moduł NCO (Numerical Controlled Oscillator).

Opis układu zrealizowano w języku VHDL, z modułem głównym (top) przygotowanym zarówno jako plik VHDL, jak i schemat blokowy programu Quartus. Kod VHDL napisano w edytorze SigasiStudio, a przetestowano symulatorem Model SIM.

Warte wspomnienia jest ograniczenie modułu NCO. W darmowej wersji programu Quartus do poprawnego funkcjonowania wymaga on stale przyłączonego programatora.

Schemat blokowy

Niżej omówiono bloki funkcjonalne w kolejności ich występowania na schemacie blokowym pokazanym na rysunku 1.

PLL PLL wbudowany w układ FPGA służy do wygenerowania zegara podstawowego o częstotliwości 100 MHz. Następnie moduły przez generowanie sygnałów enable ustalają swoje wewnętrzne taktowanie.

user_variable Moduł służy do przechowywania oraz zmieniania częstotliwości wyjściowej. Odczytuje stan przycisków i modyfikuje zapamiętaną wartość.

int_to_string Moduł przeprowadza operację zmiany wartości liczby na odpowiadający jej string w reprezentacji dziesiętnej. Został od zrealizowany za pomocą tablicy LUT.

Seven_seg_control Moduł jest sterownikiem wyświetlacza 7-segmentowego. Przeprowadza dekodowanie cyfr na kod wyświetlacza oraz multipleksuje wyświetlanie cyfr (z częstotliwością 1 kHz).

freq_to_phi_inc Zadaniem tego bloku jest zamiana wartości częstotliwości na wartość zmiany fazy przekazywaną do modułu NCO. Moduł przeprowadza operację

output <= (input * 214748) / 500.

sin_cos_gen Plik ten opakowuje IP core NCO w celu jego łatwiejszej obsługi.

signed_to_unsigned Blok ten odpowiada za zamianę liczby w zapisie U2 na zmienną bez znaku (przesunięcie o offset), którego wymaga moduł PWM. Przeprowadza operację

output<= val + 2 **size –1.

PWM Ostatni blok służy do modulacji fali wyjściowej w takt generowanych wartości z modułu NCO. Można ustawić go według potrzeb (częstotliwość wyjściowa, rozdzielczość, skalowanie wejścia). Aktualne ustawienia: częstotliwość sygnału 1 MHz, rozdzielczość 1%, 16-bitowe wejście.

Wartość zmiennej input jest zatrzaskiwana podczas każdego okresu fali wyjściowej – maksymalne odświeżanie to 1 MHz.

Filtr dolnoprzepustowy

Aby z układu cyfrowego otrzymać analogowy sygnał wyjściowy, należy użyć konwertera C/A. W tym projekcie tę funkcję pełni moduł PWM oraz filtr dolnoprzepustowy RC (rysunek 2). Wartości dobrane do projektu to R=100 V i C=100 nF, co daje częstotliwość ok. 16 kHz przy 3 dB spadku. Charakterystykę przejściową filtru pokazano na rysunku 3. Układ bardzo silnie tłumi częstotliwości pracy PWM (40…70 dB), przepuszczając pożądane częstotliwości (do 10 kHz). Układ dodatkowy wpina się w złącze przeznaczone dla konwertera USB/UART. Jest to miejsce na płytce, gdzie obok pinów jest najlepiej dostępna masa (poza zajętymi przez górną płytkę rozszerzeń). Widok zmontowanego filtra pokazano na fotografii 4.

Pomiary

Po zmontowaniu układ został przetestowany oscyloskopem (Siglent SDS 1022). Otrzymane przebiegi wyjściowe dla różnych częstotliwości sygnałów pokazano na rysunkach 5…8. Na rysunku 9 pokazano FTT sygnału, z której wynika, że druga i trzecia harmoniczna są na poziomie –30 dB, reszta jest niewykrywalna (poniżej poziomu szumów).

Podsumowanie

Projekt został zaimplementowany oraz przetestowany. Spełnił wszystkie wymagania projektowe. W domowym laboratorium taki układ może służyć za prosty generator do testowania innych układów, jak np. przetworniki ADC.

Za pomocą tego projektu została przetestowana funkcjonalność IP core NCO, jak również wyświetlacz 7-segmentowy i przyciski. Problemem implementacyjnym była niewielka liczba pinów wyprowadzonych na złącza w zestawie maXimator, w szczególności przy używaniu wyświetlacza 7-segmentowego.

Warta zauważenia jest względna dokładność zegarów na płytce oraz w oscyloskopie – błąd częstotliwości nie przekroczył 1%.

Obecny projekt podczas syntezy zajmuje około 60% zasobów układu FPGA. Dużą część zajmują układy NCO, które zawierają duże LUT-y do szybkiego obliczania wartości.

Grzegorz Gajoch

 

 

Dodatkowe informacje:

Projekt powstał w Katedrze Elektroniki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH, pod kierunkiem dr. inż. Pawła Rajdy i dr. inż. Jerzego Kasperka.

 

 


Port

Kierunek

Typ

Znaczenie

inclk0

IN

std_logic

Zegar 10 MHz (z oscylatora)

c0

OUT

std_logic

Zegar 100 MHz

 

Port

Kierunek

Typ

Znaczenie

min_val

generic

integer

Minimalna wartość zmiennej wyjściowej

max_val

generic

integer

Maksymalna wartość zmiennej wyjściowej

Clk

IN

std_logic

Zegar 100 MHz

increment

IN

std_logic

Stan linii przycisku odpowiadającego za zwiększanie częstotliwości

decrement

IN

std_logic

Stan linii przycisku odpowiadającego za zmniejszanie częstotliwości

Output

OUT

integer range (min_val to max_val)

Ustalona wartość częstotliwości


Port

Kierunek

Typ

Znaczenie

in_integer

IN

integer range

(0 to 9999)

Wartość wejściowa

out_string

OUT

string(4 downto 1)

Reprezentacja dziesiętna wejścia


Port

Kierunek

Typ

Znaczenie

Clk

IN

std_logic

Zegar wejściowy 100 MHz

Input

IN

string(4 downto 1)

Tablica znaków do wyświetlenia (długość 4)

Digits

OUT

std_logic_vector (3 downto 0)

Wyjścia wspólnych katod do zapalania poszczególnych cyfr wyświetlacza

Segments

OUT

std_logic_vector (7 downto 0)

Anody cyfr wyświetlacza (segmenty od A do G + kropka)

 

Port

Kierunek

Typ

Znaczenie

Input

IN

natural

Częstotliwość w Hz

Output

OUT

natural

Obliczona wartość zmiany fazy do modułu NCO

 

Port

Kierunek

Typ

Znaczenie

Clk

IN

std_logic

Zegar wejściowy 100 MHz

phi_inc

IN

natural

Wartość zmiany fazy

sin_val

OUT

signed(15 downto 0)

Wartość wyjścia sinusoidalnego, w zapisie U2 (signed)

cos_val

OUT

signed(15 downto 0)

Wartość wyjścia kosinusoidalnego, w zapisie U2 (signed)

 

Port

Kierunek

Typ

Znaczenie

Size

generic

integer

Liczba bitów zmiennej wejściowej

Input

IN

signed(size
-1downto 0)

Zmienna ze znakiem

Output

OUT

unsigned(size
-1 downto 0)

Zmienna bez znaku przesunięta o odpowiednią wartość


Port

Kierunek

Typ

Znaczenie

CLOCK_DIV

generic

natural

Wartość dzielnika częstotliwości = częstotliwość zegara/częstotliwość wyjściowa

INPUT_LEN

generic

natural

Liczba bitów zmiennej wejściowej

Clk

IN

std_logic

Zegar wejściowy

Input

IN

unsigned(INPUT_LEN -1 downto 0)

Wartość wejścia do modulatora

Output

OUT

std_logic

Pin wyjściowy PWM

 

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
maj 2017
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich maj 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów