Praktyczne aplikacje scalonych układów AFE (8). Front-endy do pomiaru (bio)impedancji

Praktyczne aplikacje scalonych układów AFE (8). Front-endy do pomiaru (bio)impedancji

W poprzedniej części Poradnika Implementacji wstępnie nakreśliliśmy tematykę pomiarów (bio)chemicznych, szeroko stosowanych zarówno w medycynie, jak i aplikacjach laboratoryjnych oraz przemysłowych. Opisane techniki bazowały na pomiarze wartości prądu lub napięcia (generowanego na drodze reakcji chemicznych, zachodzących w badanej próbce) w sposób całkowicie pasywny, jak i przy zastosowaniu swoistego „wymuszenia” poprzez polaryzację układu elektrod zadanym napięciem stałym. Tym razem natomiast zajmiemy się pomiarami impedancji elektrycznej - nakreślimy różnice pomiędzy najczęściej spotykanymi topologiami układowymi oraz omówimy praktyczne aspekty, wynikające z zastosowania poszczególnych układów do badania obiektów biologicznych.

Pomiar impedancji, podobnie, jak rezystancji, należy do metod pośrednich, tj. bazujących na innych wielkościach fizycznych (w tym przypadku na dwóch – na napięciu oraz natężeniu prądu) do wyznaczenia poszukiwanej wartości. Teoretycznie możliwe jest zastosowanie jednej z czterech konfiguracji:

  • pobudzenie źródłem prądowym i pomiar spadku napięcia na mierzonej impedancji (rysunek 1a),
  • pobudzenie źródłem napięciowym i pomiar prądu płynącego przez obiekt badany (rysunek 1b),
  • pobudzenie źródłem prądowym i jednoczesny pomiar napięcia oraz prądu (rysunek 1c),
  • pobudzenie źródłem napięciowym i jednoczesny pomiar napięcia oraz prądu (rysunek 1d).
...
Aby kontynuować czytanie wykup Prenumeratę
Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
październik 2021

Zobacz też
Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik październik 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio wrzesień - październik 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje październik 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna październik 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich listopad 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów