Zestaw startowy LaunchPad dla mikrokontrolerów MSP432

Zestaw startowy LaunchPad dla mikrokontrolerów MSP432
Pobierz PDF Download icon
O nowej serii mikrokontrolerów MSP432 z rdzeniem ARM Cortex-M4F pisaliśmy w EP 05/15. W artykule omówimy budowę i działanie zestawu startowego LaunchPad wyposażonego w mikrokontroler serii MSP432.

Mikrokontrolery z serii MSP432 charakteryzują się dużą wydajnością (rdzeń ARM Cortex-M4F) oraz niewielkim poborem mocy (rozwiązania zaczerpnięte z MSP430). Ogólny schemat blokowy mikrokontrolerów z serii MSP432 pokazano na rysunku 1. Aby promować nową serię mikrokontrolerów MSP432 zaprojektowano zestaw startowy MSP-EXP432P401R LaunchPad.

Rysunek 1. Schemat blokowy mikrokontrolerów serii MSP432

Fotografia. 2. Zestaw startowy MSP-EXP432P401R LaunchPad

LaunchPad to nazwa grupy płytek startowych produkowanych przez Texas Instruments. Przez ostatnie 5 lat zostało sprzedanych ponad 800 tys. sztuk modułów LaunchPad. Wszystkie płytki produkowane są według ściśle określonego standardu. Każdy LaunchPad zawiera mikrokontroler, podstawowe elementy peryferyjne, oraz posiada zintegrowany moduł programatora/emulatora. Dodatkowo produkowane są różnego rodzaju płyty rozszerzeń BoosterPack kompatybilne z układami LaunchPad (kategorie: audio, wyświetlacze, sterowanie silnikami, itp.). Dotychczas wyprodukowano moduły LaunchPad dla mikrokontrolerów z serii: CC3200, MSP430, MSP432, C2000, Tiva C Series, Hercules TMS 570 oraz Hercules RM4.

Szczegółowe informacje na temat modułów LaunchPad znajdziemy na stronie internetowej związanej z tym projektem. Na stronie zamieszczono również wyszukiwarkę płyt BoosterPack. W przypadku, gdy żadna z oferowanych płyt BoosterPack nie spełnia naszych oczekiwań, możemy zaprojektować własną płytę rozszerzeń. Komplet materiałów pomocnych przy projektowaniu płyt rozszerzeń BoosterPack dla modułów LaunchPad znajdziemy na stronie poświęconej projektowi. Adres strony projektu LaunchPad to www.ti.com/launchpad.

LaunchPad

Tabela. 1. Parametry mikrokontrolera MSP432P401RIPZ

Zestaw startowy MSP-EXP432P401R LaunchPad składa się z: płytki startowej LaunchPad, przewodu USB-A mikro-B oraz broszury informacyjnej. Zawartość zestawu pokazano na fotografii 2. Najważniejszym elementem zestawu startowego jest płytka LaunchPad z mikrokontrolerem serii MSP432. Na płytce zamontowano mikrokontroler MSP432P401RIPZ. Schemat blokowy mikrokontrolera pokazano na rysunku 3. Parametry mikrokontrolera zamieszczono w tabeli 1.

Poza mikrokontrolerem na płytce startowej LaunchPad umieszczono 3 przyciski (dwa użytkownika i jeden restart), 4 diody LED (dwie użytkownika: czerwona i RGB oraz dwie systemowe), dwa złącza 20-pinowe w standardzie BoosterPack XL oraz dwa kwarce zegarowe (kwarc zegarkowy 32768 Hz i szybki kwarc 48 MHz).

Funkcjonalnie moduł LaunchPad możemy podzielić na dwie części: układ emulatora/programatora i Energy Trace+ oraz pole rozwojowe z mikrokontrolerem MSP432P401RIPZ. Wygląd płytki startowej LaunchPad pokazano na rysunku 4.

Moduł LaunchPad możemy zasilać podłączając płytkę do portu USB komputera PC (korzystamy z przewodu dołączonego do zestawu) albo dołączając zewnętrzne źródło zasilania do złącza J6 albo korzystając z zasilania modułu BoosterPack (o ile moduł rozszerzeń został zamontowany w złączu BoosterPack XL). Sposób zasilania modułu ustalamy za pomocą zworki 3V3 z złącza konfiguracji linii zasilania.

Moduł LaunchPad możemy programować/emulować korzystając z wbudowanego modułu programatora/emulatora XDS110-ET albo korzystając z zewnętrznego programatora/emulatora podłączonego do złącza J102 (selekcji dokonujemy za pomocą przełącznika JTAG Switch).

Rysunek 3. Schemat blokowy mikrokontrolera MSP432P401RIPZ

Rysunek 4. Płytka startowa LaunchPad dla mikrokontrolerów serii MSP432

Wbudowany programator/emulator XDS110-ET jest włączany po podłączeniu modułu LaunchPad do portu USB komputera PC (przełącznik JTAG w pozycji XDS-ET). Poza podstawowymi funkcjami wbudowany programator/emulator umożliwia realizację komunikację szeregowej UART pomiędzy modułem LaunchPad a komputerem PC (transmisja UART via USB, aktywna po zainstalowaniu sterowników) oraz pozwala na korzystanie z technologii Energy Trace + (tzw. Power Debugging). Szczegółowe informacje na temat zestawu startowego MSP-EXP432P401R LaunchPad zamieszczamy w materiałach dodatkowych dołączonych do artykułu.

Podsumowanie

W kolejnym artykule zaprezentujemy, w jaki sposób rozpocząć programowanie modułu MSP-EXP432P401R LaunchPad. Skonfigurujemy oprogramowanie narzędziowe oraz utworzymy pierwszy projekt. Korzystając z oprogramowania ULP Advisor oraz Energy Trace+ pokażemy, w jaki sposób zoptymalizować pobór mocy przez mikrokontroler MSP432P401.

Łukasz Krysiewicz, EP

Artykuł ukazał się w
Sierpień 2015
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik lipiec 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio lipiec - sierpień 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje lipiec 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna lipiec 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich sierpień 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów