wersja mobilna | kontakt z nami

Mostki pomiarowe Tybo. Precyzyjne pomiary: małej rezystancji, niewielkiej różnicy ciśnienia, bardzo małych zmian temperatury i ilorazu rezystancji

Numer: Wrzesień/2017

Firma Tybo to polski producent precyzyjnych przyrządów pomiarowych o prawie trzydziestoletnim stażu w projektowaniu i produkcji przyrządów do pomiaru rezystancji oraz wielkości nieelektrycznych mierzonych za pomocą czujników rezystancyjnych. Oferujemy przyrządy przenośne o parametrach aparatury laboratoryjnej, wyróżniające się stabilną precyzją pomiaru, którą zawdzięczają oryginalnej technologii przetworników pomiarowych - mostkom Tybo. Najnowszym osiągnięciem firmy w dziedzinie technologii jest uzyskanie patentu dla "Aktywnego mostka zrównoważonego".

Pobierz PDF

fotka

Pomiar rezystancji w mostku zrównoważonym kojarzy się z pomieszczeniem laboratorium i opornikami dekadowymi, które należało dostroić. Na podstawie wartości odczytanych z „dekad” obliczało się mierzoną rezystancję. Był to jeden z najdokładniejszych sposobów pomiaru rezystancji, który w ostatnich latach stracił na znaczeniu, ponieważ:

Nie nadawał się do pomiaru rezystancji czujników wielkości nieelektrycznych – przy zmieniających się wielkościach trudno byłoby nadążyć z dostrajaniem dekad i obliczaniem wyniku.

Jest on wyjątkowo niepraktyczny do wykorzystania współcześnie, przede wszystkim z powodu braku sygnału wyjściowego – nie ma czego przetwarzać na postać cyfrową.

Aktywny mostek zrównoważony

Aktywny mostek zrównoważony (AMZ) usuwa te dwie przeszkody i umożliwia znów stosowanie mostka zrównoważonego i to w znacznie szerszym zakresie niż dotąd:

W pomiarach wielkości zmieniających się w czasie, np. rezystancji czujników wielkości nieelektrycznych, ponieważ rezystory stałe zastąpiono szybkim źródłem prądowym, wymuszającym potrzebną do równowagi mostka rezystancję.

W układach regulacji i w technice cyfrowej, ponieważ wartość dostrojonej rezystancji jest odczytywana na podstawie wartości prądu źródła, który można łatwo przetwarzać, także na postać cyfrową.

Przetwarzanie A/C w AMZ odbywa się w taki sposób, że AMZ z wynikiem pomiaru w postaci cyfrowej nadal zachowuje właściwości mostka zrównoważonego. Wynikające stąd nowe możliwości, w zakresie precyzyjnych pomiarów, wykorzystujemy w oferowanych produktach.

Pomiar małych rezystancji przy małym prądzie pomiarowym

W aktywnym mostku zrównoważonym mierzoną rezystancję przyłącza się 4-przewodowo (podobnie jak w mostku Thomsona). Umożliwia to dokładne pomiary także małej rezystancji, nawet przy małym prądzie pomiarowym. Oferujemy mierniki małych rezystancji z serii TB-mR oraz przetworniki bb-mR współpracujące z miernikiem TYBO BB-01.

Pomiar bardzo małych zmian temperatury

Niewielka modyfikacja podstawowej struktury AMZ umożliwia pomiar przyrostu rezystancji. Zawężenie zakresu pomiarowego zwiększa rozdzielczość. Tę właściwość wykorzystujemy m.in. w precyzyjnych termometrach o rozdzielczości 0,001°C. Przetworniki bb-DT mierzą temperaturę w wąskim zakresie pomiarowym, z temperaturą środkową wynoszącą: 20°C (stosowane w kalorymetrii), 0°C (przy przechowywaniu owoców) lub innych. Taką samą strukturę AMZ wykorzystujemy w testerze termorezystorów mierzących precyzyjnie rezystancję Pt100 z rozdzielczością 1 mV przy natężeniu prądu pomiarowego 0,5 mA.

Bardzo dokładny pomiar przekładni napięciowej dzielnika rezystancyjnego

Miernik TB-D-05 do pomiaru ilorazu rezystancji wykorzystuje strukturę AMZ, która umożliwia bezpośrednie porównanie ilorazu rezystancji z wzorcem w postaci ilorazu czasu. Oferowane modele mierników mierzą z dokładnością 0,01%. TB-D-05 jest wykorzystywany do pomiaru przekładni napięciowej nadajników potencjometrycznych stosowanych w lotnictwie wojskowym.

Pomiar małej różnicy ciśnienia

Struktura AMZ przeznaczona do równoważenia mostków z tensometrami łączy w sobie cechy dwóch wcześniej opisanych struktur. Bardzo małe względne zmiany rezystancji tensometrów są mierzone przyrostowo i odnoszone do wzorca w postaci ilorazu czasów. Takie mostki zrównoważone z tensometrami wykorzystujemy w mikromanometrach różnicowych z serii TB-PS oraz przetwornikach bb-PS. We wszystkich ofertowanych mikromanometrach skorygowano wpływ temperatury. Często są one stosowane jako mobilne urządzenia wzorcowe.

Przydatne funkcje miernika TYBO BB-01

Każdy z opisanych wyżej pomiarów można realizować za pomocą jednego z mierników serii TB lub TBM przeznaczonych do pomiaru pojedynczych wielkości. Alternatywnym rozwiązaniem jest miernik TYBO BB-01, do którego można przyłączać równocześnie dwie (dowolne) sondy przeznaczone do pomiaru wszystkich tych wielkości. W kontekście pomiarów precyzyjnych warto zwrócić uwagę na funkcję miernika TYBO BB-01, która pozwala na odczytywanie wskazań względnych. Umożliwia ona szybkie, samodzielne korygowanie wskazań, np. zestrojenie wskazań sondy bb-DT z dokładniejszym, punktowym (np. dla 0°C lub 20°C) termometrem rtęciowym. Przydatne jest też autozerowanie – zaimplementowane w mikromanometrach i miernikach małych rezystancji. Możliwość przypisania „etykiety” (ustawianej liczby) każdemu zapisowi do pamięci pozwala oznaczać np. miejsce pomiaru.

Bolesław Tync

 

Więcej informacji:

Tybo dr inż. Bolesław Tync
producent precyzyjnej aparatury pomiarowej
41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 2/2
tel. 32 316 50 23, faks 32 739 00 17
www.tybo.pl, biuro@tybo.pl

 

fotka

Pozostałe artykuły

Inteligentne systemy identyfikacji

Numer: Wrzesień/2017

Od opasek kablowych ze zintegrowanym tagiem RFID po specjalistyczne etykiety i materiały termokurczliwe do nadruku w drukarkach termotransferowych: firma HellermannTyton oferuje dopasowany, kompletny asortyment w zakresie drukarek, materiałów eksploatacyjnych, szyldów nośnych i oprogramowania, które umożliwiają wykonanie potrzebnych oznaczeń w sposób profesjonalny i wydajny.

Tegoroczne nowości National Instruments

Numer: Wrzesień/2017

Firma National Instruments kontynuuje rozwój swojego ekosystemu, opartego na platformie LabVIEW. W tym roku chyba najciekawszą z nowości jest nowa generacja LabVIEW, która częściowo zrywa z pewnymi zaszłościami i za jakiś czas powinna zastąpić klasyczną wersję tego oprogramowania. Jak zwykle premiera nowych rozwiązań odbyła się w trakcie NI Week, który tym razem odbył się wcześniej niż zwykle, bo już pod koniec maja.

TIMATE elektroniczny "slow food" do mierzenia czasu pracy

Numer: Wrzesień/2017

TIMATE to system i urządzenie do rozliczania czasu pracy, które opiera się na statystycznej analizie ruchu mierzonej przez czujnik wbudowany w inteligentną kartę w kształcie identyfikatora pracowniczego. Jest on odpowiedzią na realną potrzebę rynku i lukę dostrzeżoną w istniejących na rynku rozwiązaniach. Konstruktorzy obserwowali tę branżę i od lat nic się w niej nie zmieniało. Wciąż do dyspozycji były karty RFID (bardzo podatne ...

Analiza silników wielofazowych

Numer: Wrzesień/2017

Popularyzacja silników wielofazowych w aplikacjach przemysłowych to odpowiedź producentów na stale rosnące wymagania w zakresie minimalnej sprawności, które precyzują standardy międzynarodowe (takie jak przykładowo IEC 60034) oraz rosnący koszt miedzi i pakietów blach stalowych. Zastosowanie silników wielofazowych wymusiły również rosnące wymagania związane z zapewnieniem odpowiedniej trwałości oraz jakości produktów.

Przeźroczysta obudowa do Raspberry PI "B"

Numer: Wrzesień/2016

Komputery jednopłytkowe są coraz bardziej popularne i coraz chętniej stosowane. Wśród nich Raspberry PI doczekał się szczególnie wielu aplikacji, w tym w automatyce domowej, sterowaniu i kontroli, reklamach audio-wizualnych i innych. Jak łatwo się domyślić, w każdym z tych zastosowań taki ?komputerek? musi być zamknięty w odpowiedniej obudowie, w celu stworzenia mu odpowiednich warunków eksploatacji. Wśród wielu obudów oferowanych ...

Mobilna
Elektronika
Praktyczna

Elektronika Praktyczna

Wrzesień 2017

PrenumerataePrenumerataKup w kiosku wysyłkowym

Elektronika Praktyczna Plus

lipiec - grudzień 2012

Kup w kiosku wysyłkowym