Generator dla sterownika silnika krokowego

Generator dla sterownika silnika krokowego
Pobierz PDF Download icon
Prezentowane urządzenie jest modułem generatora dla sterowników silników krokowych AVT-1618 oraz AVT-5358/1. Dzięki niemu można sterować prędkością obrotową i kierunkiem obrotu sterowanego silnika krokowego bez konieczności używania komputera PC.

Rysunek 1. Schemat ideowy generatora dla sterownika silnika

W wydaniach lipcowym i sierpniowym zaprezentowano sterowniki silników krokowych (AVT-1618, AVT-5358/1), które dostępne są w ofercie AVT. Dla przypomnienia, te sterowniki zaprojektowano jako końcówki mocy sterujące bipolarnymi silnikami krokowymi, które do pracy wymagają zewnętrz nych sygnałów sterujących, takich jak: Enable (włączenie stopnia mocy), Dir (kierunek obrotów), Clk (sygnał zegarowy) oraz zasilanie +5 V. Typowo, te sygnały są generowane przez komputer PC lub sterownik przemysłowy.

Prezentowane urządzenie generuje wymagane sygnały oraz umożliwia płynne regulowanie prędkości obrotowej i zmianę kierunku wirowania. Jego schemat ideowy pokazano na rysunku 1. Sercem generatora jest układ 4060 wytwarzający sygnał taktujący sterownik silnika.

Rysunek 2. Schemat montażowy generatora dla sterownika silnika

Częstotliwość generowanego sygnału ustalają kondensator C11, rezystor R7 i sumaryczna wartość rezystancji R8+PR1. Dobrano je w taki sposób, aby zależnie od położenia zwory JP3 uzyskać sygnały o częstotliwościach 200 Hz, 400 Hz, 800 Hz oraz 1600 Hz. Pozwalają one na uzyskanie tej samej prędkości obrotowej wału silnika przy ustawionym mikrokroku o współczynniku podziału przez 1, 2, 4 oraz 8.

Zmieniając wartości elementów generatora można uzyskać własne zakresy wytwarzanych częstotliwości, natomiast różne kombinacje ustawienia podziału w sterowniku oraz wyboru zakresu zworką JP3 umożliwiają uzyskanie różnych prędkości obrotowych wału. Zakresy częstotliwości sygnałów generowanych w prototypie dla elementów o wartościach podanych na schemacie umieszczono w tabeli 1.

Tabela 1 Zakresy częstotliwości generowanych sygnałów zegarowych dla skrajnych położeń potencjometru PR1

Sygnały wyjściowe są pobierane z wyjść 4 najmłodszych bitów licznika U3. Następnie sygnał wyjściowy jest wybierany za pomocą zworki JP3. Do nóżki 12 (RESET) dołączono przycisk umożliwiający włączenie generowania sygnałów oraz zworkę JP2, dzięki której jest możliwe włączenie generatora na stałe. Kondensatory C6, C7 i C10 filtrują drgania styków włączników.

Rysunek 3. Schemat połączeń generatora ze sterownikiem

Włączenie/wyłączenie sygnałów DIR oraz ENABLE rozwiązano stosując układ 4013 zawierający dwa przerzutniki typu D. Dzięki temu jest możliwa zmiana poziomu sygnału za pomocą przycisków monostabilnych - każde ich przyciśnięcie zmienia stan sygnału na przeciwny. Do wyjść Q oraz NQ układu U2A dołączono diody LED "L" i "R" sygnalizujące kierunek obrotów silnika, natomiast sygnały wyjść Q oraz NQ układu U2B podane są na zworkę JP4, dzięki której jest możliwe ustawienie lub wyzerowanie sygnału ENABLE aktywującego sterownik (do sygnalizowania poziomu sygnału służy dioda LED ENABLE).

Schemat montażowy generatora pokazano na rysunku 2. Układ zaprojektowano na laminacie jednostronnym. Elementy SMD montujemy po stronie ścieżek natomiast przewlekane po przeciwnej. Zalecana kolejność montażu to elementy SMD, układy scalone, następnie elementy bierne (kondensatory, rezystory), na końcu przyciski i złącza.

Wykaz elementów:

Rezystory:
R1, R2, R6: 10 kΩ
R3...R5, R9: 470 Ω
R7: 1 MΩ
R8: 620 Ω
PR1: 200 kΩ

Kondensatory:
C1, C3, C5...C10: 100 nF
C2: 47 µF/16 V
C4: 47 µF/6,3 V
C11: 100 pF

Półprzewodniki:
U1: 78M05 (SMD)
U2: 4013 (SMD)
U3: 4060 (SMD)
5V, L, R, ENABLE: dioda LED 3 mm, zielona

Inne:
ZAS: ARK2 (5 mm)
JP1: goldpin 2×5
JP2: goldpin 1×2 + zwora
JP3: goldpin 2×4 + zwora
JP4: goldpin 1×3 + zwora
ENABLE, LEFT/RIGHT, START/STOP: microswitch

Układ po zmontowaniu nie wymaga żadnych czynności uruchomieniowych. Należy jedynie złożyć zworkę JP3 i doprowadzić zasilanie +12 VDC do złącza ZAS. Następnie ustawić częstotliwość za pomocą potencjometru montażowego PR1. Przed włączeniem sterownika jest zalecane zmierzenie napięcia na pinach 1-2 złącza sygnałowego - powinno ono wynosić 5 V. Generator należy połączyć ze sterownikiem za pomocą taśmy 10-żyłowej z zaciśniętymi na jej końcach gniazdami zgodnie ze schematem połączeniowym przedstawionym na rysunku 3.

AW

Dodatkowe materiały znajdziesz na FTP
user: 32858, pass: 4285avne

Artykuł ukazał się w
Luty 2013
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Materiały dodatkowe

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik czerwiec 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio lipiec - sierpień 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje czerwiec 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna czerwiec 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich lipiec 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów