Poznaj mikrokontrolery STM8 dzięki płytce ewaluacyjnej STM8SVLDISCOVERY - ROZDANE

Poznaj mikrokontrolery STM8 dzięki płytce ewaluacyjnej STM8SVLDISCOVERY - ROZDANE
Pobierz PDF Download icon
W artykule zamieszczonym na wcześniejszych stronach tego wydania Elektroniki Praktycznej opisana została rodzina mikrokontrolerów STM8 oraz nowy członek grupy Value Line z tej rodziny: 8-pinowy układ STM8S001J3. Dla czytelników, którzy chcieliby poznać te mikrokontrolery i zastosować w swoich projektach mamy nie lada gratkę. W ramach Klubu Aplikantów Próbek do rozdania jest 25 płytek ewaluacyjnych STM8SVLDISCOVERY oraz 50 mikrokontrolerów STM8S001J3.

Firma STMicroelectronics jest znana z tego, że dla każdej nowej grupy swoich mikrokontrolerów przygotowuje platformę ewaluacyjną z serii Nucleo lub Discovery. Tak też stało się w wypadku układów STM8S Value Line. Płytka nosi nazwę STM8SVLDISCOVERY i pod względem funkcjonalnym można ją podzielić na trzy części: blok z programatorem/debugerem, blok z mikrokontrolerem oraz blok do montażu podzespołów użytkownika.

Blok z programatorem/debugerem jak sama nazwa wskazuje pozwala na wykonywanie dwóch czynności: programowania mikrokontrolera, a więc zapisywania kodu aplikacji w pamięci wewnętrznej oraz debugowania mikrokontrolera, czyli wykonywania aplikacji krok po kroku i obserwowanie kodu w środowisku programistycznym w celu znalezienia potencjalnych błędów w programie. Zastosowanym programatorem/debugerem jest popularny ST-Link. Urządzenie to komunikuje się z komputerem za pomocą interfejsu USB, a z mikrokontrolerem przy użyciu interfejsu SWIM. Interfejs SWIM doprowadzony jest do mikrokontrolera zastosowanego na płytce STM8SVLDISCOVERY oraz dodatkowo wyprowadzony jest na złączu CN7, które umożliwia programowanie/debugowanie mikrokontrolerów STM8 innych niż ten na płytce.

Drugi blok płytki STM8SVLDISCOVERY to blok z mikrokontrolerem, konkretnie należącym do grupy Value Line układem STM8S003K3. Jest on wyposażony w pamięć Flash 8kB, SRAM 1 kB, EEPROM 128 bajtów i zamknięty jest w obudowie typu LQFP32. Wyprowadzenia I/O mikrokontrolera dostępne są na złączach sygnałowych, dzięki czemu użytkownik w łatwy sposób może je połączyć z dodatkowymi podzespołami. Dodatkowo dwa wyprowadzenia I/O są połączone z podzespołami na płytce: przyciskiem i diodą LED, co pozwala na podstawowe poznanie mikrokontrolera (odczytywanie i wystawianie stanów logicznych, obsługa przerwań zewnętrznych) i realizowanie prostych aplikacji. Ponadto elementem tego bloku płytki jest zworka, która umożliwia wybór napięcia zasilania mikrokontrolera – 3,3 V lub 5 V.

Ostatni blok płytki STM8SVLDISCOVERY to przestrzeń prototypowa przewidziana do montażu podzespołów użytkownika. Udostępnia ona ponad 100 punktów lutownicznych oraz miejsce przeznaczone dla układu w obudowie TSSOP lub SO z maksymalnie szesnastoma wyprowadzeniami.

STM8SVLDISCOVERY jako platforma dla STM8S001J3

STM8SVLDISCOVERY może posłużyć jako platforma ewaluacyjna nie tylko dla umieszczonego na płytce mikrokontrolera STM8S003K3, ale również dla innych mikrokontrolerów z rodziny STM8, w tym nowego modelu STM8S001J3. Wymaga to modyfikacji płytki w kilku krokach:

Montaż mikrokontrolera STM8S001J3 na przestrzeni prototypowej, w miejscu przewidzianym dal układów w obudowie TSSOP i SO.

Montaż co najmniej dwóch kondensatorów na przestrzeni prototypowej, połączonych z mikrokontrolerem STM8S001J3 (jeden do filtrowania napięcia zasilania VDD, drugi do poprawnej pracy wbudowanego regulatora napięcia VCAP). Więcej informacji w nocie aplikacyjnej AN2752.

Doprowadzenie interfejsu programowania/debugowania SWIM ze złącza programatora/debugera ST-Link do mikrokontrolera STM8S001J3. Uwaga: użycie interfejsu SWIM dla dodatkowego mikrokontrolera wymaga jego fizycznego odłączenia od mikrokontrolera na płytce. Sprowadza się to do wylutowania dwóch zworek: SB1 i SB2.

Bezpłatne płytki STM8SVLDISCOVERY i mikrokontrolery STM8S001J3

Dzięki wspólnej inicjatywie Elektroniki Praktycznej i STMicroelectronics mamy do zaoferowania 25 płytek STM8SVLDISCOVERY oraz 50 mikrokontrolerów STM8S001J3. Zgłoś się już teraz do Klubu Aplikantów Próbek (http://www.ep.com.pl/KAP) i rozpocznij przygodę z STM8! Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz krótki opis aplikacji, w której zostanie użyty mikrokontroler STM8.

Szymon Panecki
szymon.panecki@st.com

 

Dodatkowe informacje o STM8:

- Rodzina mikrokontrolerów STM8 – https://goo.gl/r1xeyx
- Środowisko programistyczne ST Visual Develop dla STM8 – https://goo.gl/xXZW4M
- Kompilator Cosmic dla STM8 – https://goo.gl/rqQ8ay
- Biblioteki dla peryferiów STM8 – https://goo.gl/z82xjV
- Program STM8CubeMX – https://goo.gl/Qn3KXa 

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
październik 2017
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik czerwiec 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio czerwiec 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje maj 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna czerwiec 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich czerwiec 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów