wersja mobilna

Uniwersalny sterownik silników DC

Numer: Luty/2013

Układ L298 jest sterownikiem silników zawierającym dwa mostki H. Umożliwia sterowanie dwoma silnikami prądu stałego lub jednym bipolarnym, 4-przewodowym silnikiem krokowym. Najważniejszą zaletą jego jest duży przedział napięć zasilania silników (do 46 V) oraz duże maksymalne prądy obciążenia: 2 A ciągły, do 3 A chwilowy.

Pobierz PDFMateriały dodatkowe

Schemat ideowy sterownika silników DC pokazano na rysunku 1. Jest to typowa aplikacja układu L298. Szybkie diody Schottky dołączone do wyjść układu zabezpieczają go przed przepięciami. Moduł sterownika wyposażono w stabilizator napięcia 78M05 (U2) zasilający część cyfrową układu L298.

Rysunek 1. Schemat ideowy sterownika silnika z L298

Rysunek 2. Schemat montażowy sterownika silnika z L298

Dodatkowo, to napięcie doprowadzono do złącza CON1, a o jego występowaniu informuje dioda LED "PWR". Diody LED2...LED5 informują o zadziałaniu i kierunku obrotów dołączonego silnika. Uruchomienie silnika odbywa się poprzez podanie logicznej "1" na odpowiednie doprowadzenie EN mostka oraz odpowiedniej kombinacji "0" i "1" na doprowadzenia IN1...IN4.

Tabela 1. Przykładowe sygnały sterujące dla dwóch silników DC

Tabela 2. Przykładowe sygnały sterujące dla silnika krokowego

Przykładowe sygnały sterujące dla dwóch silników elektrycznych umieszczono w tabeli 1, natomiast dla jednego krokowego w tabeli 2.

Wykaz elementów:

R1...R3: 10 kΩ (805)
C1, C2: 100 nF (805)
C3, C4: 10 µF/50 V
D1...D8: SS14
PWR, LED2...LED4: dioda LED
U1: L298
U2: 78M05
złącze ARK2/500 - 2 szt. i ARK3/500 - 1 szt.
listwa goldpin 8 pinów + jumper 2 szt.
radiator

Schemat montażowy urządzenia pokazano na rysunku 2. Sterownik wykonano na laminacie dwustronnym z użyciem elementów do montażu powierzchniowego. Montaż jest typowy i nie wymaga specjalnego opisu. Należy pamiętać aby układ mocy wyposażyć w radiator, istotnym jest również fakt iż obudowa układu L298 jest wewnętrznie podłączona do masy układu.

EB

Dodatkowe materiały znajdziesz na FTP
user: 32858, pass: 4285avne

Pozostałe artykuły

Moduł dla Internetu Rzeczy z ESP-WROOM32

Numer: Marzec/2018

Internet Rzeczy stał się rzeczywistością, więc nie ma na co czekać i warto wprowadzić swoje aplikacje w nową rzeczywistość, tym bardziej że do dystrybucji wprowadzono kolejny moduł firmy Espressif z układem ESP32 o możliwościach znacznie większych od ESP8266.

Płytka wejść analogowych dla Raspberry Pi Zero

Numer: Marzec/2018

Raspberry Pi Zero w przeciwieństwie do większości zestawów uruchomieniowych nie ma wejść analogowych. Przedstawiony moduł umożliwia wyposażenie niewielkim kosztem komputerka Pi Zero w 8 wejść analogowych o rozdzielczości 10 bitów.

Uniwersalny driver silnika małej mocy

Numer: Marzec/2018

Niewielki moduł drivera silnika o małej mocy, przydatny w robotyce amatorskiej. Moduł jest nieskomplikowany w budowie dzięki zastosowaniu układu scalonego A3906.

Tester diod LED małej mocy

Numer: Luty/2018

Zdarzają się sytuacje, w których musimy sprawdzić diody LED. Czasem musimy zlokalizować katodę i anodę, a niekiedy określić kolor świecenia diody. Możemy zastosować miernik uniwersalny, ale zdarzają się sytuacje, że napięcie testowania miernika jest zbyt małe, aby wprowadzić diodę w stan przewodzenia. Wtedy z pomocą może przyjść opisywane urządzenie.

Uniwersalny, stereofoniczny wzmacniacz mocy 2×10 W/8 Ohm z regulacją barwy dźwięku

Numer: Luty/2018

Układ uniwersalnego wzmacniacza stereo z regulacja barwy dźwięku, mogącego znaleźć zastosowanie na przykład, w PC-audio, głośnikach przenośnych, nagłośnieniu samochodu itp.

Mobilna
Elektronika
Praktyczna

Elektronika Praktyczna

Czerwiec 2019

PrenumerataePrenumerataKup w kiosku wysyłkowym

Elektronika Praktyczna Plus

lipiec - grudzień 2012

Kup w kiosku wysyłkowym