wersja mobilna | kontakt z nami

Tester gniazd trójfazowych Voltcraft ST-16B/ST32B

Numer: Luty/2018

W artykule opisano tester gniazd trójfazowych, który będzie przydatny podczas prowadzenia prac instalacyjnych związanych z 3-fazową siecią zasilającą. Wyniki pomiarów wykonanych testerem nie mogą być jednak traktowane jako miarodajne z punktu widzenia obowiązujących przepisów. Prace instalacyjne mogą być prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych instalatorów posiadających odpowiednie uprawnienia.

Pobierz PDF

rys0

Sieć trójfazowa charakteryzuje się pozornie prostą topologią. Wyróżniamy w niej trzy linie fazowe (L1, L2 i L3), przewód neutralny (N) i przewód ochronny (PE) oraz uziemienie. Przewody – neutralny i ochronny, występują oddzielnie w tzw. konfiguracji TN-S. Spotykana jest również konfiguracja TN-C, w której są one dołączone do jednego węzła sieci (uziemienia).

rys1Przewód PE (ochronny), jak sama nazwa wskazuje, pełni jedynie funkcje ochronne, zabezpiecza przed porażeniem elektrycznym i nie może być wykorzystywany w obwodach prądowych odbiornika energii. Jest on łączony na przykład do metalowych obudów odbiorników energii. Przewód PEN pełni funkcję ochronną, ale jest także przewodem wykorzystywanym do dołączenia odbiornika energii do sieci zasilającej. W niektórych przypadkach taka konfiguracja jest dopuszczalna. Zasady instalacji sieci elektroenergetycznej obejmujące topologię, kolorystykę przewodów, rozmieszczenie punktów przyłączeniowych itp. są określone w normach. Lektura tych dokumentów daje odpowiedź, dlaczego prace instalacyjne muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników.

Budowa testera

Tester składa się z dwóch elementów: poręcznej, można wręcz uznać, że kieszonkowej obudowy oraz wtyku 3-fazowego połączonego z testerem przewodem spełniającym odpowiednie warunki elektryczne. Na pulpicie testera umieszczono diody LED wyświetlające wyniki testów. Na podstawie wyświetlanych sekwencji użytkownik uzyskuje informację o konfiguracji i poprawności działania badanej sieci. Rozmieszczenie diod ułatwia interpretację przekazywanych komunikatów (fotografia 1). Diody są jedynymi elementami interfejsu użytkownika, gdyż testy nie dają żadnych wartości liczbowych. W przyrządzie nie ma więc żadnego wyświetlacza. Ze względu na to, że zapamiętanie znaczenia poszczególnych sekwencji mogłoby być trudne, na pulpicie umieszczono legendę opisującą znaczenie informacji wyświetlanych na LED-ach. Jest to tabela nadrukowana na pulpicie przyrządu (fotografia 2). Urządzenie jest oferowane wyłącznie w niemieckojęzycznej wersji opisów. Na szczęście słownictwo jest dość proste i nie powinno stanowić znaczącego utrudnienia dla użytkowników.

Tester nie ma żadnych elementów regulacyjnych: przełączników, potencjometrów, przycisków itp. Można więc uznać, że pomiary przebiegają niemal bezobsługowo. Jedyną czynnością, jaką wykonuje użytkownik, jest dołączenie testera do gniazda. Wcześniej musi on jednak upewnić się, że na przewodzie ochronnym nie występuje żadne napięcie. Wykonanie takiego pomiaru samym testerem nie jest możliwe, konieczne jest użycie dodatkowego miernika.

rys2Pomiary

Podstawowym pomiarem sieci 3-fazowej informującym o poprawności instalacji jest określenie kierunku rotacji. Fazy powinny pojawiać się w kolejności L1, L2 i L3. Jeśli taki kierunek zostanie wykryty, diody zapalają się na zielono kolejno w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, co należy interpretować jako pozytywny wynik testu. Diody przypisane do linii N i PE migają przy tym również na zielono. Gdyby diody „obracały się” w lewo, świecąc na czerwono, należałoby taki wynik traktować jako negatywny. Byłoby to jednoznaczne z błędnym przypisaniem faz.

O braku którejś z faz świadczy wygaszenie diody przypisanej do brakującej fazy, przy jednoczesnym ciągłym świeceniu pozostałych dwóch diod na czerwono.

Z kolei brak linii N jest sygnalizowany ciągłym świeceniem diody N na czerwono. Nieco inaczej jest sygnalizowany brak linii PE. W tym przypadku dioda PE nie świeci. Niestety tester nie wykrywa zamiany linii N z PE.

Poszczególne błędy mogą występować niezależnie. Wyświetlane na diodach komunikaty należy więc łączyć (sumować) logicznie.

Jarosław Doliński, EP

tab1

Pozostałe artykuły

Stacja lutownicza Toolcraft ST-50D

Numer: Marzec/2018

Każdy elektronik wykonujący częściej niż sporadycznie prace montażowe powinien pomyśleć o wyposażeniu swojego stanowiska pracy w profesjonalną stację lutowniczą. Wybór tego typu narzędzi może z powodu bogactwa ofert stanowić nie lada wyzwanie. W artykule opisano stację oferowaną przez firmę Conrad, charakteryzującą się bardzo dobrą relacją ceny do jakości.

Zasilacz laboratoryjny Voltcraft LPS1305

Numer: Maj/2017

Voltcraft to marka atrakcyjnych urządzeń o bardzo zróżnicowanych zastosowaniach. W ofercie znajdują się m.in. takie urządzenia jak: zasilacze, ładowarki i testery akumulatorów, kamery inspekcyjne, pH-metry, multimetry cyfrowe, tachometry, detektory gazu, luksomierze, termoanemometry, przetwornice samochodowe, decybelomierze, detektory gazu i wiele innych. W artykule przedstawiono zasilacz laboratoryjny.

Voltcraft BL-20TRH i FM-200. Zestaw - higrometr i miernik wilgotności

Numer: Marzec/2017

W pracach remontowych oraz budowlanych bardzo ważna jest kontrola warunków środowiskowych. Badanie wilgotności materiałów budowlanych oraz wilgotności wewnętrznej okazuje się szczególnie istotne podczas początkowych procesów budowlanych. Do tych czynności wymagane są jednak 2 różne urządzenia. Dzięki zestawowi Voltcraft BL-20TRH i FM-200 uzyskanie dokładnych danych pomiarowych staje się o wiele łatwiejsze.

Zasilacz BaseTech BT305

Numer: Styczeń/2018

Trudno sobie wyobrazić stanowisko pracy elektronika bez podstawowego przyrządu, jakim jest zasilacz laboratoryjny z regulacją napięcia i prądu. W artykule opisano zasilacz BASETech BT-305. Zwykle urządzenia stanowiące wyposażenie stanowiska elektronika mają charakterystyczne obudowy. Już na pierwszy rzut oka można rozpoznać ich przeznaczenie. Jest tak również w wypadku zasilacza BT-305. Chociaż nie istnieje ustalony standard dla urządzeń ...

ADALM PLUTO-SDR. Zestaw uruchomieniowy radia definiowanego programowo

Numer: Styczeń/2018

Dla osób chcących zapoznać się z technika SDR firma Analog Devices przygotowała zestaw uruchomieniowy ADALM-PLUTO. W skład zestawu wchodzi odbiornik-nadajnik SDR, anteny, kabel USB oraz mostek SMA, czyli wszystko, co konieczne od strony sprzętowej, aby rozpocząć praktyczną przygodę z SDR.

Mobilna
Elektronika
Praktyczna

Elektronika Praktyczna

Wrzesień 2018

PrenumerataePrenumerataKup w kiosku wysyłkowym

Elektronika Praktyczna Plus

lipiec - grudzień 2012

Kup w kiosku wysyłkowym