wersja mobilna | kontakt z nami

Tester gniazd trójfazowych Voltcraft ST-16B/ST32B

Numer: Luty/2018

W artykule opisano tester gniazd trójfazowych, który będzie przydatny podczas prowadzenia prac instalacyjnych związanych z 3-fazową siecią zasilającą. Wyniki pomiarów wykonanych testerem nie mogą być jednak traktowane jako miarodajne z punktu widzenia obowiązujących przepisów. Prace instalacyjne mogą być prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych instalatorów posiadających odpowiednie uprawnienia.

Pobierz PDF

rys0

Sieć trójfazowa charakteryzuje się pozornie prostą topologią. Wyróżniamy w niej trzy linie fazowe (L1, L2 i L3), przewód neutralny (N) i przewód ochronny (PE) oraz uziemienie. Przewody – neutralny i ochronny, występują oddzielnie w tzw. konfiguracji TN-S. Spotykana jest również konfiguracja TN-C, w której są one dołączone do jednego węzła sieci (uziemienia).

rys1Przewód PE (ochronny), jak sama nazwa wskazuje, pełni jedynie funkcje ochronne, zabezpiecza przed porażeniem elektrycznym i nie może być wykorzystywany w obwodach prądowych odbiornika energii. Jest on łączony na przykład do metalowych obudów odbiorników energii. Przewód PEN pełni funkcję ochronną, ale jest także przewodem wykorzystywanym do dołączenia odbiornika energii do sieci zasilającej. W niektórych przypadkach taka konfiguracja jest dopuszczalna. Zasady instalacji sieci elektroenergetycznej obejmujące topologię, kolorystykę przewodów, rozmieszczenie punktów przyłączeniowych itp. są określone w normach. Lektura tych dokumentów daje odpowiedź, dlaczego prace instalacyjne muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników.

Budowa testera

Tester składa się z dwóch elementów: poręcznej, można wręcz uznać, że kieszonkowej obudowy oraz wtyku 3-fazowego połączonego z testerem przewodem spełniającym odpowiednie warunki elektryczne. Na pulpicie testera umieszczono diody LED wyświetlające wyniki testów. Na podstawie wyświetlanych sekwencji użytkownik uzyskuje informację o konfiguracji i poprawności działania badanej sieci. Rozmieszczenie diod ułatwia interpretację przekazywanych komunikatów (fotografia 1). Diody są jedynymi elementami interfejsu użytkownika, gdyż testy nie dają żadnych wartości liczbowych. W przyrządzie nie ma więc żadnego wyświetlacza. Ze względu na to, że zapamiętanie znaczenia poszczególnych sekwencji mogłoby być trudne, na pulpicie umieszczono legendę opisującą znaczenie informacji wyświetlanych na LED-ach. Jest to tabela nadrukowana na pulpicie przyrządu (fotografia 2). Urządzenie jest oferowane wyłącznie w niemieckojęzycznej wersji opisów. Na szczęście słownictwo jest dość proste i nie powinno stanowić znaczącego utrudnienia dla użytkowników.

Tester nie ma żadnych elementów regulacyjnych: przełączników, potencjometrów, przycisków itp. Można więc uznać, że pomiary przebiegają niemal bezobsługowo. Jedyną czynnością, jaką wykonuje użytkownik, jest dołączenie testera do gniazda. Wcześniej musi on jednak upewnić się, że na przewodzie ochronnym nie występuje żadne napięcie. Wykonanie takiego pomiaru samym testerem nie jest możliwe, konieczne jest użycie dodatkowego miernika.

rys2Pomiary

Podstawowym pomiarem sieci 3-fazowej informującym o poprawności instalacji jest określenie kierunku rotacji. Fazy powinny pojawiać się w kolejności L1, L2 i L3. Jeśli taki kierunek zostanie wykryty, diody zapalają się na zielono kolejno w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, co należy interpretować jako pozytywny wynik testu. Diody przypisane do linii N i PE migają przy tym również na zielono. Gdyby diody „obracały się” w lewo, świecąc na czerwono, należałoby taki wynik traktować jako negatywny. Byłoby to jednoznaczne z błędnym przypisaniem faz.

O braku którejś z faz świadczy wygaszenie diody przypisanej do brakującej fazy, przy jednoczesnym ciągłym świeceniu pozostałych dwóch diod na czerwono.

Z kolei brak linii N jest sygnalizowany ciągłym świeceniem diody N na czerwono. Nieco inaczej jest sygnalizowany brak linii PE. W tym przypadku dioda PE nie świeci. Niestety tester nie wykrywa zamiany linii N z PE.

Poszczególne błędy mogą występować niezależnie. Wyświetlane na diodach komunikaty należy więc łączyć (sumować) logicznie.

Jarosław Doliński, EP

tab1

Pozostałe artykuły

Inteligentny miernik panelowy DPM72-MPN

Numer: Kwiecień/2019

Niemiecka firma TDE Instruments GmbH jest producentem mierników panelowych kojarzących się zwykle z dyspozytorniami i sterowniami wielkich zakładów produkcyjnych, kopalń, elektrowni itp. Czasy analogowych mierników wskazówkowych z ustrojem magnetoelektrycznym chyba już bezpowrotnie minęły, jednak przyzwyczajenia do ich wyglądu pozostały. Nie dziwi więc, że są zastępowane nowocześniejszymi wersjami cyfrowymi.

Poznawanie mikroświata z Nurugo

Numer: Luty/2019

W Elektronice Praktycznej wielokrotnie były publikowane artykuły o tematyce nowoczesnych technologii wykorzystywanych w innych dziedzinach niż elektronika. I oto mamy kolejną okazję do powrócenia do nauk przyrodniczych, a to za sprawą przekazanego do redakcyjnego testu mikroskopu Nurugo.

Termometr DT11

Numer: Luty/2019

Termometr nie jest skomplikowanym urządzeniem i w zasadzie ma tylko jedno przeznaczenie ? pomiar temperatury. Tymczasem trudno nawet sobie wyobrazić, ile różnych wersji tego urządzenia już powstało, nie mówiąc o tym, ile ich nowych konstrukcji jest jeszcze przed nami. Ba! Istnieje wiele firm, które opierają swoją działalność właśnie na produkcji przyrządów mierzących temperaturę i inne pokrewne wielkości fizyczne. Przykładem ...

Oscyloskop komputerowy Voltcraft DSO-2200 USB

Numer: Styczeń/2019

...

DVB TV uHAT. Odbiornik DVBT dla Raspberry Pi

Numer: Grudzień/2018

Niedawno do sprzedaży wprowadzono moduł ? nakładkę dla Raspberry Pi umożliwiający odbiór cyfrowej telewizji naziemnej DVBT. Może to być bardzo ciekawa propozycja dla osób zainteresowanych rozszerzeniem funkcjonalności Pi o odbiór lub transmitowanie programów TV w lokalnej sieci. Redakcja Elektroniki Praktycznej dziękuję firmie Kamami za wypożyczenie modułu DVB TV mHAT do testów.

Mobilna
Elektronika
Praktyczna

Elektronika Praktyczna

Kwiecień 2019

PrenumerataePrenumerataKup w kiosku wysyłkowym

Elektronika Praktyczna Plus

lipiec - grudzień 2012

Kup w kiosku wysyłkowym