wersja mobilna | kontakt z nami

Mostki pomiarowe Tybo. Precyzyjne pomiary: małej rezystancji, niewielkiej różnicy ciśnienia, bardzo małych zmian temperatury i ilorazu rezystancji

Numer: Wrzesień/2017

Firma Tybo to polski producent precyzyjnych przyrządów pomiarowych o prawie trzydziestoletnim stażu w projektowaniu i produkcji przyrządów do pomiaru rezystancji oraz wielkości nieelektrycznych mierzonych za pomocą czujników rezystancyjnych. Oferujemy przyrządy przenośne o parametrach aparatury laboratoryjnej, wyróżniające się stabilną precyzją pomiaru, którą zawdzięczają oryginalnej technologii przetworników pomiarowych - mostkom Tybo. Najnowszym osiągnięciem firmy w dziedzinie technologii jest uzyskanie patentu dla "Aktywnego mostka zrównoważonego".

Pobierz PDF

fotka

Pomiar rezystancji w mostku zrównoważonym kojarzy się z pomieszczeniem laboratorium i opornikami dekadowymi, które należało dostroić. Na podstawie wartości odczytanych z „dekad” obliczało się mierzoną rezystancję. Był to jeden z najdokładniejszych sposobów pomiaru rezystancji, który w ostatnich latach stracił na znaczeniu, ponieważ:

Nie nadawał się do pomiaru rezystancji czujników wielkości nieelektrycznych – przy zmieniających się wielkościach trudno byłoby nadążyć z dostrajaniem dekad i obliczaniem wyniku.

Jest on wyjątkowo niepraktyczny do wykorzystania współcześnie, przede wszystkim z powodu braku sygnału wyjściowego – nie ma czego przetwarzać na postać cyfrową.

Aktywny mostek zrównoważony

Aktywny mostek zrównoważony (AMZ) usuwa te dwie przeszkody i umożliwia znów stosowanie mostka zrównoważonego i to w znacznie szerszym zakresie niż dotąd:

W pomiarach wielkości zmieniających się w czasie, np. rezystancji czujników wielkości nieelektrycznych, ponieważ rezystory stałe zastąpiono szybkim źródłem prądowym, wymuszającym potrzebną do równowagi mostka rezystancję.

W układach regulacji i w technice cyfrowej, ponieważ wartość dostrojonej rezystancji jest odczytywana na podstawie wartości prądu źródła, który można łatwo przetwarzać, także na postać cyfrową.

Przetwarzanie A/C w AMZ odbywa się w taki sposób, że AMZ z wynikiem pomiaru w postaci cyfrowej nadal zachowuje właściwości mostka zrównoważonego. Wynikające stąd nowe możliwości, w zakresie precyzyjnych pomiarów, wykorzystujemy w oferowanych produktach.

Pomiar małych rezystancji przy małym prądzie pomiarowym

W aktywnym mostku zrównoważonym mierzoną rezystancję przyłącza się 4-przewodowo (podobnie jak w mostku Thomsona). Umożliwia to dokładne pomiary także małej rezystancji, nawet przy małym prądzie pomiarowym. Oferujemy mierniki małych rezystancji z serii TB-mR oraz przetworniki bb-mR współpracujące z miernikiem TYBO BB-01.

Pomiar bardzo małych zmian temperatury

Niewielka modyfikacja podstawowej struktury AMZ umożliwia pomiar przyrostu rezystancji. Zawężenie zakresu pomiarowego zwiększa rozdzielczość. Tę właściwość wykorzystujemy m.in. w precyzyjnych termometrach o rozdzielczości 0,001°C. Przetworniki bb-DT mierzą temperaturę w wąskim zakresie pomiarowym, z temperaturą środkową wynoszącą: 20°C (stosowane w kalorymetrii), 0°C (przy przechowywaniu owoców) lub innych. Taką samą strukturę AMZ wykorzystujemy w testerze termorezystorów mierzących precyzyjnie rezystancję Pt100 z rozdzielczością 1 mV przy natężeniu prądu pomiarowego 0,5 mA.

Bardzo dokładny pomiar przekładni napięciowej dzielnika rezystancyjnego

Miernik TB-D-05 do pomiaru ilorazu rezystancji wykorzystuje strukturę AMZ, która umożliwia bezpośrednie porównanie ilorazu rezystancji z wzorcem w postaci ilorazu czasu. Oferowane modele mierników mierzą z dokładnością 0,01%. TB-D-05 jest wykorzystywany do pomiaru przekładni napięciowej nadajników potencjometrycznych stosowanych w lotnictwie wojskowym.

Pomiar małej różnicy ciśnienia

Struktura AMZ przeznaczona do równoważenia mostków z tensometrami łączy w sobie cechy dwóch wcześniej opisanych struktur. Bardzo małe względne zmiany rezystancji tensometrów są mierzone przyrostowo i odnoszone do wzorca w postaci ilorazu czasów. Takie mostki zrównoważone z tensometrami wykorzystujemy w mikromanometrach różnicowych z serii TB-PS oraz przetwornikach bb-PS. We wszystkich ofertowanych mikromanometrach skorygowano wpływ temperatury. Często są one stosowane jako mobilne urządzenia wzorcowe.

Przydatne funkcje miernika TYBO BB-01

Każdy z opisanych wyżej pomiarów można realizować za pomocą jednego z mierników serii TB lub TBM przeznaczonych do pomiaru pojedynczych wielkości. Alternatywnym rozwiązaniem jest miernik TYBO BB-01, do którego można przyłączać równocześnie dwie (dowolne) sondy przeznaczone do pomiaru wszystkich tych wielkości. W kontekście pomiarów precyzyjnych warto zwrócić uwagę na funkcję miernika TYBO BB-01, która pozwala na odczytywanie wskazań względnych. Umożliwia ona szybkie, samodzielne korygowanie wskazań, np. zestrojenie wskazań sondy bb-DT z dokładniejszym, punktowym (np. dla 0°C lub 20°C) termometrem rtęciowym. Przydatne jest też autozerowanie – zaimplementowane w mikromanometrach i miernikach małych rezystancji. Możliwość przypisania „etykiety” (ustawianej liczby) każdemu zapisowi do pamięci pozwala oznaczać np. miejsce pomiaru.

Bolesław Tync

 

Więcej informacji:

Tybo dr inż. Bolesław Tync
producent precyzyjnej aparatury pomiarowej
41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 2/2
tel. 32 316 50 23, faks 32 739 00 17
www.tybo.pl, biuro@tybo.pl

 

fotka

Pozostałe artykuły

Wyświetlacze o szerokim kącie obserwacji

Numer: Kwiecień/2019

Stale rośnie zapotrzebowanie na wyświetlanie obrazów lub komunikatów niosących różne informacje. Producenci wyrobów elektronicznych prześcigają się w uatrakcyjnieniu swoich produktów, ale dla przeciętnego użytkownika najbardziej widoczna jest zmiana wyświetlacza na większy, bardziej czytelny, lepiej widoczny lub kolorowy. Tym wymaganiom starają się sprostać producenci wyświetlaczy oferujący coraz to nowsze rozwiązania.

Ekran dotykowy - najbardziej popularny sposób porozumiewania się z urządzeniami

Numer: Kwiecień/2019

Technologia multitouch powoli staje się standardem nie tylko w przypadku telefonów komórkowych. Coraz więcej urządzeń elektronicznych obsługiwana jest za pośrednictwem interfejsów dotykowych. Rozwiązania wykorzystujące ekrany dotykowe to obecnie narzędzia dostarczające informacje w branżach takich jak handel, przemysł motoryzacyjny, opieka zdrowotna czy digital signage.

Moc w nowym wymiarze. Płaski, bezszczotkowy serwomotor DC o dużym momencie obrotowym

Numer: Kwiecień/2019

Płaskie silniki z wirnikiem zewnętrznym o dużym momencie obrotowym wymagane są często w robotyce, protezach, automatyce laboratoryjnej, pompach, technologii medycznej lub w wyposażeniu kabin samolotowych. Silniki BXT firmy Faulhaber wyznaczają nowe standardy, mając znacznie większe momenty obrotowe, niż było to dotychczas możliwe w tej klasie napędów.

Laboratorium na targach Automaticon 2019

Numer: Marzec/2019

Farnell element14 to firma, która bardzo aktywnie angażuje się w pomoc swoim klientom oraz w edukację inżynierów. Oprócz różnorodnego rodzaju wsparcia i licznych kampanii, jakie prowadzi dla twórców i projektantów elektroniki, jest także obecna na wszystkich ważnych wydarzeniach branżowych. W tym roku zespół Farnella przygotował na Automaticon 2019 naprawdę unikalne atrakcje, jakich chyba nigdy dotąd na tych targach jeszcze nie ...

Fundacja e-Nable. Podaj światu pomocną dłoń

Numer: Luty/2019

...

Mobilna
Elektronika
Praktyczna

Elektronika Praktyczna

Kwiecień 2019

PrenumerataePrenumerataKup w kiosku wysyłkowym

Elektronika Praktyczna Plus

lipiec - grudzień 2012

Kup w kiosku wysyłkowym