wersja mobilna | kontakt z nami

Programowanie paneli HMI (7). Język interfejsu użytkownika

Numer: Październik/2016

Producenci maszyn sprzedają swoje produkty do różnych krajów świata. Klienci zazwyczaj życzą sobie, aby interfejs obsługi maszyny był w ich języku narodowym, ponieważ dzięki temu łatwiej użytkuje się sprzęt. Poza tym, języki różnią się między sobą nie tylko brzmieniem, ale też znakami stosowanymi do ich zapisu. A w związku z tym, że świat stał się ?globalną wioską? w danym kraju lub zakładzie mogą pracować operatorzy różnych narodowości.

Pobierz PDFMateriały dodatkowe

rys-1W naszej wizualizacji musimy przewidzieć, że panel operatorski powinien być obsługiwany przez użytkowników znających język angielski i/lub język polski. W tym odcinku kursu zajmiemy się takim przygotowaniem projektu, aby można było zmieniać język interfejsu z poziomu panelu HMI.

Konfiguracja

Zaczniemy od dodania języka polskiego do projektu. Przedstawia to rysunek 1. Z drzewa projektu przechodzimy do Languages & resources i następnie wybieramy Project languages. Domyślnie powinien być wybrany język angielski. Odszukujemy język polski i też go zaznaczamy. Przechodzimy teraz do Project textLanguages & resources, co przedstawia rysunek 2.

Na początku na samej górze w polu Device filter wybieramy HMI aby tylko były widoczne teksty z samego panelu dotykowego. Widzimy, że są dwie kolumny: Polish (Poland) oraz English (United States). Kolumna dla języka polskiego jest pusta. Należy przetłumaczyć każdy napis z języka angielskiego na polski. Można to zrobić ręcznie w tym miejscu, lub wyeksportować wszystkie napisy do pliku z rozszerzeniem „.xlsx”. W pasku narzędzi tego okna znajduje się ikona do eksportu oraz importu. Po wyeksportowaniu taki plik można przesłać do biura tłumaczeń.

rys-2Gdy mamy już zakończone tłumaczenie to kolejnym krokiem jest uaktywnienie języków, aby była możliwość ich przełączania. W tym celu należy wybrać z drzewa projektu dla panelu HMI Runtime settings. Otworzy się okno, które zostało przedstawione na rysunku 3. Z lewej strony wybieramy Language & font, gdzie są widoczne wybrane języki. Jednak tylko jeden jest aktywny. My chcemy, aby były dostępne dwa. Z tego względu w kolumnie Enable zaznaczamy ptaszkiem pole dla języka polskiego.

rys-3Przełączanie ekranów

Jednym ze sposobów na przełączanie ekranów są przyciski. W naszym projekcie wykorzystamy szablon MyTemplate, gdzie zostaną umieszczone dwa przyciski pozwalające na przełączanie pomiędzy ekranami. Dlatego do szablonu dodajemy przycisk, co przedstawia rysunek 4.

Obiekt został umieszczony na górze ekranu. Przycisk będzie zawierał flagę kraju, która odpowiada danemu językowi. Flagi możemy wybrać z zakładki Graphics dostępnej w karcie Toolbox z prawej strony TIA Portal. W pierwszej kolejności dla właściwości przycisku w polu Mode wybieramy Graphic. Następnie do pola Graphic przeciągamy myszką odpowiednią flagę. Zostanie jej przydzielona domyślna nazwa, która w tym przypadku to Graphic_1. W analogiczny sposób dodajemy kolejny przycisk i następnie należy wybrać flagę polski.

rys-4Kolejny krok, to przypisanie zdarzenia zmiany języka w momencie naciśnięcia ikony flagi. Przedstawia to rysunek 5. Wykorzystano zdarzenie SetLanguage, dla którego trzeba wybrać Runtime language. Następnie wybieramy odpowiedni język. W tym przypadku dla przycisku z flagą Polski wybrano język Polish (Poland). Analogicznie przeprowadzamy te same czynności dla przycisku z flagą USA.

Zostanie dodana jeszcze jedna funkcjonalność. W danej chwili będzie widoczny tylko jeden przycisk z językiem, na który może nastąpić przełączenia. Dla przykładu, jeżeli na panelu HMI są wyświetlane napisy w języku angielskim, to powinien być widoczny tylko przycisk z flagą polski. Do zrealizowania tego zadania należy utworzyć nową tablice tagów HMI tags o nazwie Language. Zostało to przedstawione na rysunku 6. Utworzono tag o nazwie ActualLanguage typu Int. Jest to wewnętrzny tag wykorzystywany w obrębie panelu HMI. Domyślna wartość dla tego tagu to zero.

Po włączeniu zasilania dla panelu HMI (lub włączenia symulacji) nastąpi uruchomienie wizualizacji w języku angielskim (jest ustawiony jako domyślny). Z tego względu jeżeli wartość tagu ActualLanguage wynosi zero to powinien być widoczny przycisk z flagą Polski. Jeżeli zmienna ActualLanguage ma wartość jeden, wówczas powinien być widoczny przycisk z flagą USA.

rys-5Przejdźmy do zrealizowanie tego. Zaznaczamy przycisk z flaga Polski i we właściwościach wybieramy zakładkę Animations. Z lewej strony należy z Display wybrać Add new animation. Pojawi się okno Add animation, z którego wybieramy Visibility. Następnie pojawi się nowa właściwość, która została przedstawiona na rysunku 7. W polu Process wybrać należy tag o nazwie ActualLanguage. Zakres tego tagu powinien być od zera do zera, aby przycisk z flagą Polski mógł być widoczny. W podobny sposób konfigurujemy przycisk z falgą USA. Jedyna różnica, to zakres tagu ActualLanguage powinien być w zakresie od jednego do jednego, aby mógł być on widoczny.

Ostatnia czynność do wykonania, to ustawianie wartości dla tagu ActualLanguage. Wykorzystamy do tego celu zdarzenie SetTag co przedstawia rysunek 8. Na liście pojawia się drugie zdarzenie o nazwie SetTag, które jest powiązane z tagiem ActualLanguage. W tym przypadku po naciśnięciu przycisku z flagą Polski nastąpi przypisanie do tagu ActualLanguage wartości 1. Analogicznie konfigurujemy przycisk z flagą USA. Jedyna różnica, to po naciśnięciu tego przycisku powinno nastąpić przypisanie dla tagu ActualLanguage wartości 0.

rys-6Uruchomienie

W ten sposób zostały zakończone przygotowania. Teraz należy projekt wgrać na panel lub uruchomić symulację, co przedstawia rysunek 9. Wizualizacja uruchomiła się w języku angielskim, ale została zmieniona na język polski. W tej chwili jest widoczny tylko przycisk z flagą USA, aby ponownie przejść na język angielski. Pewną trudnością podczas tworzenia wizualizacji jest właściwy dobór rozmiaru obiektów graficznych. Przykładem jest przycisk Wyloguj, którego rozmiar tekstu jest nieznacznie za duży. Należy na to zwracać uwagę.

Tomasz Gilewski
www.mistrzplc.pl

 

rys-7

rys-8

rys-9

Pozostałe artykuły

System sterowania nawadnianiem na LOGO! 8

Numer: Luty/2018

W ogrodnictwie istnieje wiele zadań, które powierzamy profesjonalnym ogrodnikom. Możemy jednak te zadania zautomatyzować, powierzając je sterownikowi Siemens LOGO! 8. Ten małogabarytowy sterownik, pasujący do typowych skrzynek elektrycznych, to całkiem dobry zawodnik. Za przykład weźmiemy podlewanie trawników oraz innych roślin w naszym ogrodzie. Zadanie to wprawdzie może być dla nas źródłem przyjemności i relaksu, ale gdy wyjedziemy ...

Druk 3D dla elektroników (5)

Numer: Luty/2018

Niekiedy drukarka 3D służy do wykonania obiektów, które z jakiegoś powodu są puste wewnątrz. Zdarza się tak, gdy obiekt ma duże wymiary (dla oszczędności materiału) lub zależy nam na tym, aby miał jak najmniejszy ciężar. Niestety, drukowanie takich przedmiotów nie jest łatwe i wymaga nieco samodzielnego eksperymentowania, a także ?zmarnowania? co nieco materiału. Mam nadzieję, że porady zawarte w artykule pomogą w opanowaniu ...

Dlaczego warto wprowadzić technologię druku 3D do produkcji

Numer: Luty/2017

Użycie drukarek 3D w produkcji małoseryjnej wydaje się naturalnym wyborem. Nie musimy inwestować w drogie narzędzia lub formy do produkcji, co byłoby niezbędne w tradycyjnym procesie wytwarzania. Ale czy to się opłaca? Druk 3D nie jest już tylko nowinką technologiczną. Zgodnie z raportem przeprowadzonym przez EY, z tej technologii korzysta dziś niemal 1/4 badanych firm, a kolejnych 12% planuje ją wdrażać w najbliższym czasie.

Po co nam drukarka 3D?

Numer: Luty/2017

Drukarki 3D już od kilku lat pobudzają wyobraźnię ludzi na całym świecie, dając poczucie, że każdy z nas będzie mógł tworzyć własne obiekty w swoich mieszkaniach. Technologia druku 3D jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu technicznego.

Trzeci wymiar medycyny

Numer: Luty/2017

Druk 3D to technologia, która rewolucjonizuje głównie przemysł, ale jej zalety doceniają także naukowcy zajmujący się medycyną. To wyjątkowo atrakcyjne rozwiązanie, które ułatwia prace badawcze i przybliża wdrażanie budżetowo nieosiągalnych do tej pory produktów. Dzieje się też tak na polskim rynku, czego świetnym przykładem mogą być projekty zrealizowane dzięki firmie Zortrax ? polskiemu producentowi drukarek 3D.

Mobilna
Elektronika
Praktyczna

Elektronika Praktyczna

Marzec 2018

PrenumerataePrenumerataKup w kiosku wysyłkowym

Elektronika Praktyczna Plus

lipiec - grudzień 2012

Kup w kiosku wysyłkowym