wersja mobilna | kontakt z nami

Programowanie paneli HMI (7). Język interfejsu użytkownika

Numer: Październik/2016

Producenci maszyn sprzedają swoje produkty do różnych krajów świata. Klienci zazwyczaj życzą sobie, aby interfejs obsługi maszyny był w ich języku narodowym, ponieważ dzięki temu łatwiej użytkuje się sprzęt. Poza tym, języki różnią się między sobą nie tylko brzmieniem, ale też znakami stosowanymi do ich zapisu. A w związku z tym, że świat stał się ?globalną wioską? w danym kraju lub zakładzie mogą pracować operatorzy różnych narodowości.

Pobierz PDFMateriały dodatkowe

rys-1W naszej wizualizacji musimy przewidzieć, że panel operatorski powinien być obsługiwany przez użytkowników znających język angielski i/lub język polski. W tym odcinku kursu zajmiemy się takim przygotowaniem projektu, aby można było zmieniać język interfejsu z poziomu panelu HMI.

Konfiguracja

Zaczniemy od dodania języka polskiego do projektu. Przedstawia to rysunek 1. Z drzewa projektu przechodzimy do Languages & resources i następnie wybieramy Project languages. Domyślnie powinien być wybrany język angielski. Odszukujemy język polski i też go zaznaczamy. Przechodzimy teraz do Project textLanguages & resources, co przedstawia rysunek 2.

Na początku na samej górze w polu Device filter wybieramy HMI aby tylko były widoczne teksty z samego panelu dotykowego. Widzimy, że są dwie kolumny: Polish (Poland) oraz English (United States). Kolumna dla języka polskiego jest pusta. Należy przetłumaczyć każdy napis z języka angielskiego na polski. Można to zrobić ręcznie w tym miejscu, lub wyeksportować wszystkie napisy do pliku z rozszerzeniem „.xlsx”. W pasku narzędzi tego okna znajduje się ikona do eksportu oraz importu. Po wyeksportowaniu taki plik można przesłać do biura tłumaczeń.

rys-2Gdy mamy już zakończone tłumaczenie to kolejnym krokiem jest uaktywnienie języków, aby była możliwość ich przełączania. W tym celu należy wybrać z drzewa projektu dla panelu HMI Runtime settings. Otworzy się okno, które zostało przedstawione na rysunku 3. Z lewej strony wybieramy Language & font, gdzie są widoczne wybrane języki. Jednak tylko jeden jest aktywny. My chcemy, aby były dostępne dwa. Z tego względu w kolumnie Enable zaznaczamy ptaszkiem pole dla języka polskiego.

rys-3Przełączanie ekranów

Jednym ze sposobów na przełączanie ekranów są przyciski. W naszym projekcie wykorzystamy szablon MyTemplate, gdzie zostaną umieszczone dwa przyciski pozwalające na przełączanie pomiędzy ekranami. Dlatego do szablonu dodajemy przycisk, co przedstawia rysunek 4.

Obiekt został umieszczony na górze ekranu. Przycisk będzie zawierał flagę kraju, która odpowiada danemu językowi. Flagi możemy wybrać z zakładki Graphics dostępnej w karcie Toolbox z prawej strony TIA Portal. W pierwszej kolejności dla właściwości przycisku w polu Mode wybieramy Graphic. Następnie do pola Graphic przeciągamy myszką odpowiednią flagę. Zostanie jej przydzielona domyślna nazwa, która w tym przypadku to Graphic_1. W analogiczny sposób dodajemy kolejny przycisk i następnie należy wybrać flagę polski.

rys-4Kolejny krok, to przypisanie zdarzenia zmiany języka w momencie naciśnięcia ikony flagi. Przedstawia to rysunek 5. Wykorzystano zdarzenie SetLanguage, dla którego trzeba wybrać Runtime language. Następnie wybieramy odpowiedni język. W tym przypadku dla przycisku z flagą Polski wybrano język Polish (Poland). Analogicznie przeprowadzamy te same czynności dla przycisku z flagą USA.

Zostanie dodana jeszcze jedna funkcjonalność. W danej chwili będzie widoczny tylko jeden przycisk z językiem, na który może nastąpić przełączenia. Dla przykładu, jeżeli na panelu HMI są wyświetlane napisy w języku angielskim, to powinien być widoczny tylko przycisk z flagą polski. Do zrealizowania tego zadania należy utworzyć nową tablice tagów HMI tags o nazwie Language. Zostało to przedstawione na rysunku 6. Utworzono tag o nazwie ActualLanguage typu Int. Jest to wewnętrzny tag wykorzystywany w obrębie panelu HMI. Domyślna wartość dla tego tagu to zero.

Po włączeniu zasilania dla panelu HMI (lub włączenia symulacji) nastąpi uruchomienie wizualizacji w języku angielskim (jest ustawiony jako domyślny). Z tego względu jeżeli wartość tagu ActualLanguage wynosi zero to powinien być widoczny przycisk z flagą Polski. Jeżeli zmienna ActualLanguage ma wartość jeden, wówczas powinien być widoczny przycisk z flagą USA.

rys-5Przejdźmy do zrealizowanie tego. Zaznaczamy przycisk z flaga Polski i we właściwościach wybieramy zakładkę Animations. Z lewej strony należy z Display wybrać Add new animation. Pojawi się okno Add animation, z którego wybieramy Visibility. Następnie pojawi się nowa właściwość, która została przedstawiona na rysunku 7. W polu Process wybrać należy tag o nazwie ActualLanguage. Zakres tego tagu powinien być od zera do zera, aby przycisk z flagą Polski mógł być widoczny. W podobny sposób konfigurujemy przycisk z falgą USA. Jedyna różnica, to zakres tagu ActualLanguage powinien być w zakresie od jednego do jednego, aby mógł być on widoczny.

Ostatnia czynność do wykonania, to ustawianie wartości dla tagu ActualLanguage. Wykorzystamy do tego celu zdarzenie SetTag co przedstawia rysunek 8. Na liście pojawia się drugie zdarzenie o nazwie SetTag, które jest powiązane z tagiem ActualLanguage. W tym przypadku po naciśnięciu przycisku z flagą Polski nastąpi przypisanie do tagu ActualLanguage wartości 1. Analogicznie konfigurujemy przycisk z flagą USA. Jedyna różnica, to po naciśnięciu tego przycisku powinno nastąpić przypisanie dla tagu ActualLanguage wartości 0.

rys-6Uruchomienie

W ten sposób zostały zakończone przygotowania. Teraz należy projekt wgrać na panel lub uruchomić symulację, co przedstawia rysunek 9. Wizualizacja uruchomiła się w języku angielskim, ale została zmieniona na język polski. W tej chwili jest widoczny tylko przycisk z flagą USA, aby ponownie przejść na język angielski. Pewną trudnością podczas tworzenia wizualizacji jest właściwy dobór rozmiaru obiektów graficznych. Przykładem jest przycisk Wyloguj, którego rozmiar tekstu jest nieznacznie za duży. Należy na to zwracać uwagę.

Tomasz Gilewski
www.mistrzplc.pl

 

rys-7

rys-8

rys-9

Pozostałe artykuły

Jakie są rodzaje drukarek 3D pracujących w technologii FDM na rynku?

Numer: Maj/2017

W artykule przedstawię pokrótce rynek drukarek FDM. Dlaczego FDM? Ponieważ ta technologia jest dostępna w zasięgu ręki każdego czytelnika. Daje przy tym duże możliwości, nawet bez specjalistycznej wiedzy i zaplecza finansowego. Drukarki tego typu nie wymagają również specjalnie przystosowanych pomieszczeń. Taki sprzęt może być używany nawet w biurze lub w domu.

Frezarka

Numer: Maj/2017

Pomysł na własną maszynę sterowaną numerycznie pojawił się po jednych z zajęć na uczelni. W pierwszej fazie zapoznaliśmy się z ogólną problematyką sterowania numerycznego maszyn. Następnie staraliśmy się wykorzystać te wiadomości na "żywym organizmie". W tym artykule opisano koncepcję najlepszą z punktu widzenia dostępnych narzędzi i wiedzy.

Technologie druku 3D

Numer: Kwiecień/2017

Drukowanie przestrzenne - nazwane potocznie drukiem 3D - wiąże się z tworzeniem obiektów wkraczających w trzeci wymiar. Oprócz długości i szerokości mamy także głębokość. Druk 3D to technologia przyrostowa oparta na podobnych zasadach działania, jak inne urządzenia CNC. Proces odbywa się poprzez nakładanie kolejnych warstw, jednej na drugą, aż do ukończenia całego obiektu.

Projekt maszyny do prostowania i cięcia drutu

Numer: Kwiecień/2017

Maszyna do prostowania i cięcia drutu jest powszechnie używana przy produkcji ogrodzeń panelowych. Drut zakupiony w szpulach jest rozwijany, prostowany i cięty na jednakowej długości fragmenty. Następnie odcinki te w dalszym procesie technologicznym są zgrzewane w gotowe panele. Od dokładności i powtarzalności produkcji zależy jakość gotowego wyrobu, dodatkowo maszyna musi pracować z odpowiednią wydajnością, aby zapewnić materiał ...

Przykładowa aplikacja LOGO! 8. Cyfrowy termometr z sygnalizacją przekroczenia progów

Numer: Kwiecień/2017

Produkowany przez firmę Siemens sterownik LOGO! 8 jest uniwersalny i może znaleźć zastosowanie w wielu aplikacjach. Jednym z elementów wyposażenia powiększającym jego funkcjonalność jest wbudowany przetwornik A/C. W artykule przedstawiamy aplikację ilustrującą użycie jednego kanału przetwornika A/C i kilku bloków analogowych w praktycznej aplikacji ? cyfrowego termometru z sygnalizacją przekroczenia zadanych progów temperatury.

Mobilna
Elektronika
Praktyczna

Elektronika Praktyczna

Wrzesień 2018

PrenumerataePrenumerataKup w kiosku wysyłkowym

Elektronika Praktyczna Plus

lipiec - grudzień 2012

Kup w kiosku wysyłkowym