wersja mobilna | kontakt z nami

Pirometr Voltcraft IR 110-1S

Numer: Lipiec/2016

Obok skomplikowanych, kosztownych kamer na podczerwień oraz termometrów mierzących temperaturę w szerokim, przemysłowym zakresie, postęp w dziedzinie podzespołów umożliwia również zaoferowanie niedrogich termometrów bezprzewodowych przeznaczonych do użytku domowego. Do takich należy pirometr opisywany w artykule.

Pobierz PDF

W Elektronice Praktycznej 7/2015 opisywaliśmy inny produkt oferowany przez firmę Conrad – pirometr Voltcraft IR 550-12SIP. Tamten miał ustawiany współczynnik emisyjności i można się nim było posłużyć do pomiaru temperatury różnych ciał, o różnym współczynniku emisyjności. W przeciwieństwie do niego, miniaturowy termometr na podczerwień (pirometr) Voltcraft IR 110-1S nie ma ani rozbudowanego menu, ani skomplikowanego układu optycznego i przez to jest przeznaczony raczej do zastosowań domowych. Ustawiony na stałe współczynnik emisyjności materiału, wynoszący 0,95, pozwala na pomiar temperatury obiektów złożonych lub wyprodukowanych z substancji, o współczynniku emisyjności (tabela 1) leżącym w pobliżu tej wartości, a więc: tworzywa sztucznego, betonu, drewna, a także żywności i ludzkiej skóry.

piroramkaPirometr umożliwia bezdotykowy pomiar temperatury powierzchni, na którą jest skierowany jego czujnik. Temperatura jest mierzona pośrednio, poprzez pomiar ilości energii emitowanej w postaci promieniowania podczerwonego. Ze względu na bezdotykowy charakter metody pomiarowej, bardziej zaawansowane pirometry przydają się np. służbom utrzymania ruchu do wyszukiwania uszkodzeń. Te prostsze, takie jak Voltcraft IR 110-1S, w warunkach domowych przydadzą się do pomiaru temperatury żywności, komponentów elektronicznych zamontowanych na płytce oraz takich, których dotknięcie mogłoby spowodować zaburzenie pracy urządzenia, betonu podczas wiązania i innych.

Jak wspomniano, pomiar jest wykonywany metodą pośrednią poprzez pomiar energii promieniowania podczerwonego i trzeba pamiętać, że jest niemożliwy dla obiektów umieszczonych za osłoną nieprzezroczystą dla promieniowania tego typu, to jest za szkłem lub osłoną z pleksi. Czujnik termometru nie może też dotykać obiektu mierzonego. Wynik pomiaru jest uśredniany z powierzchni obejmowanej przez optykę czujnika, a obiekt mierzony musi być większy niż średnica koła obejmowanego przez czujnik. Dlatego też podaje się stosunek odległości pomiędzy pirometrem a mierzonym obiektem do średnicy mierzonego koła. Pozwala to na łatwe oszacowanie średnicy obszaru mierzonego. Ten parametr nosi nazwę „rozdzielczości optycznej”. Na przykład, rozdzielczość optyczna pirometru Voltcraft IR 110-1S wynosi 1:1. Wiedząc o tym można oszacować, że jeżeli obiekt znajduje się w odległości 10 cm, to średnica mierzonego również wyniesie 10 cm. Jeśli zbliżymy się na odległość 1 cm, to wyniesie ona 1 cm.

Pirometr Voltcraft IR 110-1S umieszczono w miniaturowej obudowie z tworzywa sztucznego, która mieści również baterię zasilającą CR2032. Wynik pomiaru jest prezentowany na wyświetlaczu LCD, a menu użytkownika obsługiwane za pomocą dwóch przycisków: Mode Scan. Co ciekawe, producent wyposażył również termometr w stoper oraz zegarek. Ważne, by stosować się do wytycznych z instrukcji: termometr nie jest przeznaczony ani do użytku w przemyśle, ani do użytku w medycynie. Osoby poszukujące przyrządów nadających się do zastosowania w wymienionych obszarach, powinny sięgnąć po inne produkty.

Wynik pomiaru jest podawany w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. Pomiar ciągły jest uruchamiany po naciśnięciu przycisku Scan. Oprócz samego wskazania zmierzonej temperatury, pirometr umożliwia automatyczne określenie jej wartości minimalnej lub maksymalnej. Po naciśnięciu przycisku Mode można wybrać czy będzie zapamiętana temperatura maksymalna, czy minimalna. Następnie należy nacisnąć przycisk Scan i przeskanować żądany obszar – odpowiednie wskazanie zostanie zaprezentowane na wyświetlaczu. Powrót do normalnego trybu pomiarowego następuje po przyciśnięciu Mode.

tabela1 tabela2

W normalnym trybie pracy zasilanie jest wyłączane automatycznie po 15 sekundach upływających od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku. Aby wydłużyć czas pomiaru należy użyć trybu Lock. W tym trybie termometr wyłącza się po upływie 60 sekund. Temperatura jest mierzona w zakresie od -33 do +110°C. Podstawowe parametry przyrządu podano w tabeli 2.

Jacek Bogusz, EP

Dodatkowe informacje:
Redakcja Elektroniki Praktycznej dziękuje firmie Conrad za udostępnienie pirometru Voltcraft IR 110-1S.

 

Pozostałe artykuły

Oscyloskop ręczny Tenma 72-9355

Numer: Listopad/2016

Jednym z najważniejszych zadań inżyniera produkcji jest utrzymywanie urządzeń technologicznych w stanie pełnej sprawności. Do jego rutynowych obowiązków należą więc m.in. okresowe przeglądy i pomiary, a ponieważ duża część urządzeń produkcyjnych oparta jest na elektronice, w podstawowym wyposażeniu takiego inżyniera nie może zabraknąć oscyloskopu przenośnego.

Multimetr laboratoryjny Tenma 72-8720

Numer: Listopad/2016

W artykule opisano uniwersalny miernik laboratoryjny Tenma 72-8720. Przyrządy takie, mimo większych wymiarów i mniejszej mobilności w porównaniu z multimetrami ręcznymi, są chętnie używane przede wszystkim przez profesjonalistów. Często stanowią one stałe wyposażenie laboratorium pomiarowego.

Voltcraft VC-420. Wodoodporny multimetr dla profesjonalistów

Numer: Listopad/2016

Zapewne nikt z nas nie będzie przeprowadzał pomiarów pod wodą, bo przecież ta stanowi zwarcie dla prądu, ale może się zdarzyć, że sytuacja awaryjna zmusi nas do wykonywania pomiarów w strugach ulewnego deszczu. W takich warunkach zwykły multimetr ulegnie po prostu uszkodzeniu, toteż na rynku pojawiła się nowa klasa przyrządów ? multimetry wodoodporne. Do takich należy dostarczony do redakcji multimetr Voltcraft VC-420.

VibroDAQ i VibroDAQ portable - systemy wyważania Made in Poland

Numer: Listopad/2016

Firma RK-System od wielu lat zajmuje się m.in. systemami przeznaczonymi do pomiaru drgań i wyważania elementów wirujących. Na przestrzeni lat powstało kilka typów urządzeń pomiarowych. Konstruktorzy nie tylko pracują nad rozwijaniem urządzeń już istniejących, ale też opracowują nowe modele. Dodawane są kolejne funkcje pomiarowe, poprawiane są błędy. Wszystko z pożytkiem dla użytkowników.

Tester kabli Voltcraft CT-20TDR

Numer: Październik/2017

Na podstawie dynamiki rozwoju wszelkiego rodzaju sieci bezprzewodowych można sądzić, że czasy świetności kabli mamy już poza sobą. Nie jest to oczywiście prawda, w wielu zastosowaniach kable jeszcze długo pozostaną niezastąpione i na pewno będą stosowane. W artykule opisano tester kabli - urządzenie przydatne monterom i serwisantom okablowania.

Mobilna
Elektronika
Praktyczna

Elektronika Praktyczna

Styczeń 2018

PrenumerataePrenumerataKup w kiosku wysyłkowym

Elektronika Praktyczna Plus

lipiec - grudzień 2012

Kup w kiosku wysyłkowym