wersja mobilna | kontakt z nami

Termostat 4-kanałowy

Numer: Maj/2016

Gotowy układ ma szerokie zastosowania, np. w sterowaniu wentylatorów schładzających. Dzięki czterem niezależnym kanałom pomiarowym, możliwe jest sterowanie na podstawie pomiaru temperatur w różnych punktach urządzenia.

Pobierz PDFMateriały dodatkowe

Rysunek 1. Schemat ideowy termostatu z AD22105

Termostat podzielono na dwie części: moduł termostatu oparty o układ AD22105 firmy Analog Devices oraz moduł wykonawczy. Taki podział umożliwia wykorzystanie modułów rozdzielnie i ułatwia budowę układów wielokanałowych.

Układ scalony AD22105 jest specjalizowanym termostatem o niewielkim poborze mocy, umożliwiającym pomiar temperatury w zakresie -40...150°C z dokładnością ±2°C. Układ ma ustaloną na około 4°C histerezę oraz programowany rezystorem punkt załączenia.

Umieszczony go w obudowie SO8. Na rysunku 1 pokazano schemat ideowy płytki termostatu. Sygnał wyjściowy z AD22105 jest dodatkowo buforowany bramką G00, aby nie obciążać wyjścia termostatu. Zastosowano ją w celu zmniejszenia błędu wynikającego z podgrzewania struktury przez prąd obciążenia. Rezystor Rs ustala próg przełączenia zgodnie ze wzorem:

Rysunek 2. Schemat ideowy płytki wykonawczej

Sygnał wyjściowy i zasilanie doprowadzone są do typowego złącza EH o rozmieszczeniu wyprowadzeń zgodnym z Arduino Bricks. Korzystając z modułu we własnych aplikacjach należy zapewnić zasilanie (3,3...5 V), obciążalność wyjścia to 15 mA. Przekroczenie ustawionej temperatury jest sygnalizowane poziomem wysokim. Jeżeli jest konieczna sygnalizacja odwrócona, to w miejsce bramki G00 należy wlutować G08.

Moduł termostatu współpracuje z płytką wykonawczą, której schemat ideowy pokazano na rysunku 2. Sygnały sterujące z 4 współpracujących termostatów, poprzez złacza THS1...THS4 doprowadzone są do bramki OR złożonej z diod D1...D4.

Rysunek 3. Schemat montażowy termostatu z AD22105

Przekroczenie temperatury w dowolnym termostacie wyzwala przekaźnik IS SSR S216S02, który załącza zasilanie silnika wentylatora. SSR jest zabezpieczony przeciwprzepięciowo warystorem V1 oraz zwarciowo szybkim bezpiecznikiem F. Wartość bezpiecznika należy dobrać do prądu obciążenia. SSR umieszczony jest na niewielkim radiatorze HS003, wystarczającym przy współpracy z wentylatorem o mocy do 250 W (1,5 A).

Opcjonalny przełącznik SMODE podłączony do złącza SW umożliwia sterowanie ręczne SSR w trybie AUTO/OFF/ON. Jeżeli nie jest używany, może być zastąpiony zworą pomiędzy wyprowadzeniami SW1-2. Układ uzupełnia zasilacz 5 V w typowej konfiguracji. Dioda LD1 sygnalizuje załączenie SSR, LD2 obecność zasilania. Zasilanie sieciowe doprowadzone jest do złącza AC, silnik wentylatora podłączony jest do złącza THO.

Rysunek 4. Schemat montażowy płytki wykonawczej

Schematy montażowe płytek termostatu i wykonawczej pokazano, odpowiednio, na rysunkach 3 i 4. Montaż jest typowy i nie wymaga opisywania. Uruchomienie sprowadza się do sprawdzenia poprawności montażu i doboru odpowiedniej wartości RS w płytce termostatu dla każdego kanału.

Podczas montażu płytek termostatów należy zadbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół układu AD22105. Układ oczywiście może zostać dostosowany do typowej funkcji termostatu, czyli sterowania grzałką, w tym celu należy zastąpić w modułach THS bramki G00 bramkami G08, układ będzie załączał grzałkę do momentu, gdy "najzimniejszy" termostat przekroczy temperaturę ustawioną.

Uwaga! W układzie występuje napięcie sieciowe 230 VAC. Wszelkie prace należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, przy odłączonym zasilaniu sieciowym.

Adam Tatuś, EP

Pozostałe artykuły

Nadajnik AM

Numer: Listopad/2016

W Elektronice Praktycznej 10/2012 zamieszczono opis lampowego nadajnika na częstotliwości 280 kHz (fale długie) i 900 kHz (fale średnie). W tym artykule prezentuję jego półprzewodnikowego brata, który wprawdzie nie jest "vintage", za to łatwo można go ukryć np. na półce. Dodatkowo, spory fragment wykonano na tranzystorach dyskretnych, co daje mu dużą wartość edukacyjną.

Miniaturowa klawiatura USB do Raspberry Pi

Numer: Listopad/2016

Klawiatura powstała z myślą o zastosowaniu w stacjonarnym odtwarzaczu multimediów opartym na Raspberry Pi i dystrybucję Openelec, co oczywiście nie wyczerpuje jej zastosowań. Po modyfikacji oprogramowania może służyć jako interfejs do obsługi kiosku informacyjnego i w wielu innych zastosowaniach, gdzie nie są potrzebne wszystkie 102 klawisze typowej klawiatury. Dodatkową cechą jest wbudowany odbiornik podczerwieni (RC5) umożliwiający ...

Moduł zasilacza z układem KDSN05

Numer: Listopad/2016

Wykonanie zasilacza regulowanego o dobrych parametrach jest nie lada problemem. Proponowany układ stabilizatora napięcia może spełnić potrzeby niejednego elektronika, jednocześnie zapewniając dobre parametry, łatwość budowy zasilacza i krótki czas montażu.

Uniwersalny moduł zasilający

Numer: Październik/2016

Zasilacz jest podstawowym komponentem każdego urządzenia elektrycznego czy elektronicznego. W czasach, gdy urządzenia elektroniczne budowane są praktycznie przez każdego nawet niewtajemniczonego w elektronikę konstruktora, opisywane rozwiązanie układowe idealnie sprawdzi się, jako ?reduktor? napięcia zasilającego.

Combo Audio DAC dla Raspberry PI

Numer: Październik/2016

W większości aplikacji multimedialnych Raspberry PI dobrze jest mieć dwa rodzaje wyjść sygnału audio: analogowe i cyfrowe. To ułatwia elastyczne dołączenie do domowego systemu AV. Nie są dostępne takie rozwiązania komercyjne ? za każdym razem trzeba składać HAT DAC i S/PDIF, co niepotrzebnie podnosi koszty. Przedstawione rozwiązanie integruje dwa układy na jednej płytce i zgodne jest z dostępnym oprogramowaniem.

Mobilna
Elektronika
Praktyczna

Elektronika Praktyczna

Grudzień 2017

PrenumerataePrenumerataKup w kiosku wysyłkowym

Elektronika Praktyczna Plus

lipiec - grudzień 2012

Kup w kiosku wysyłkowym