wersja mobilna

Radio FM z RDS

Numer: Styczeń/2016

Jak samodzielnie i łatwo, bez nawijania cewek i strojenia obwodów, zbudować odbiornik radiowy? Odpowiedź jest jedna - należy zastosować odpowiedni moduł!

Pobierz PDFMateriały dodatkowe

Prezentowane radio powstało na bazie modułu z układem RDA5807, jego najważniejsze cechy to:

  • Jednoukładowy, kompletny tuner radiowy.
  • Odbiór informacji RDS.
  • Stereofoniczny.
  • Funkcje redukcji szumów, podbicia basów, regulacji głośności.
  • Interfejs I²C, zasilanie 3,3 V.

Podstawową aplikację układu tunera pokazano na rysunku 1. Do prawidłowej pracy wymaga on dosłownie kilku elementów zewnętrznych. Moduł z układem widoczny jest na fotografii 2. Kłopotliwy może okazać się niestandardowy raster wyprowadzeń, ale można poradzić sobie dolutowując listwy golpinów z lekko zgiętymi szpilkami, jak pokazano na fotografii 3. Na rysunku 4 pokazano rozmieszczenie wyprowadzeń modułu.

Rysunek 1. Podstawowa aplikacja układu RDA5807

Fotografia 2. Widok modułu

Fotografia 3. Sposób montażu goldpinów

Układ RDA5807 pozwala na dołączenie słuchawek do wyjścia audio, wtedy kabel słuchawkowy może pełnić rolę anteny. Aby uzyskać większą moc sygnału audio w projekcie zastosowano dodatkowy wzmacniacz mocy - moduł AVT1498 (fotografia 5). Funkcję anteny pełni typowa antena teleskopowa.

Sterowanie modułem zrealizowano na bazie płytki Arduino Uno z dołączoną płytką interfejsu użytkownika AVT1615. Dla wygody zestaw został uzupełniony o płytkę ze złączami - AVT1633. Elementy zestawu pokazano na fotografii 6. Sposób połączenia wszystkich komponentów zaprezentowano na rysunku 7 i dla ułatwienia, rzeczywisty wygląd na fotografii 8.

Rysunek 4. Rozmieszczenie wyprowadzeń modułu

Fotografia 5. Moduł wzmacniacza audio AVT1498

Fotografia 6. Moduły rozszerzeń dla płytki Arduino

Program sterujący pracą urządzenia powstał w środowisku Arduino IDE i bazuje na jednym z przykładów dołączonych do dokumentacji modułu. Chodzi o projekt SerialRadio, który pozwala na uruchamianie wszystkich funkcji modułu poprzez komendy wysyłane z terminala.

Rysunek 7. Sposób połączenia komponentów urządzenia

Fotografia 8. Widok połączonego zestawu

Rysunek 9. Sposób dołączenia biblioteki Radio

Lista dostępnych komend i funkcji jest wyświetlana po wysłaniu znaku zapytania do układu, jak na listingu 1. Jednak zanim projekt zostanie skompilowany, należy dołączyć dodatkową bibliotekę "Radio". W tym celu należy postępować zgodnie ze wskazówkami z rysunku 9.

Do projektu należy dodać obsługę wyświetlacza oraz przycisków dostępnych w płytce AVT1615. Przed wywołaniem funkcji setup() należy dodać fragment z listingu 2, natomiast wewnątrz tej funkcji fragment z listingu 3. W ten sposób przypisujemy wyprowadzeniom płytki Arduino odpowiednie funkcje, inicjujemy wyświetlacz oraz wyłączmy port szeregowy, który zakłócałby działanie przycisków.

Listing 1. Lista dostępnych komend i funkcji

Listing 2. Przypisanie funkcji wyprowadzeniom płytki Arduino

Listing 3. Inicjalizacja elementów interfejsu

Kolejne zmiany mają za zadanie przeniesienie na wyświetlacz informacji wysyłanych do portu szeregowego. Należy zmodyfikować funkcje DisplayFrequency() oraz DisplayServiceName() jak na listingu 4. Ostatnia zmiana to umieszczenie na końcu programu funkcji sprawdzającej stan przycisków ButtonCheck() oraz wywoływanie tej funkcji wewnątrz pętli głównej loop() jak na listingu 5.

Listing 4. Modyfikacja funkcji przesyłających informacje

Listing 5. Przypisanie funkcji przyciskom

Listing 6. Przykładowa lista częstotliwości stacji radiowych

Dzięki modyfikacjom po przyciśnięciu któregoś przycisku program wykona funkcje jak gdyby otrzymał komendę z terminala runSerialCommand(). W tym przypadku przyciski powodują zwiększenie/zmniejszenie głośności oraz przełączenie na kolejną/poprzednią stacje z listy. Warto jeszcze uzupełnić listę stacji wpisując wartości częstotliwości ulubionych stacji (listing 6).

Pełne źródła programów znajdują się w materiałach dodatkowych dołączonych do projektu.

KS

Pozostałe artykuły

Stacja pogodowa na Raspberry Pi

Numer: Czerwiec/2019

Fundacja Raspbery Pi wysłała do szkół na całym świecie ponad 10 tysięcy stacji pogodowych opartych na module HAT z zestawem potrzebnych sensorów. Teraz każdy w domu może skonstruować taką stację pogodową na bazie zaproponowanych modułów z sensorami lub po prostu samodzielnie łącząc układy scalone z komputerem jednopłytkowym Raspberry Pi.

Laserowy, bezprzewodowy sensor smogu dla Raspberry Pi

Numer: Maj/2019

W jednym z poprzednich numerów zaprezentowany został projekt sensora smogu z bezprzewodową technologią Bluetooth Low Energy. Wyposażony w dokładny, laserowy czujnik PMS7003 umożliwia on wykonywanie zdalnych pomiarów zawartości pyłów zawieszonych w powietrzu. Mierzy też temperaturę i wilgotność względną, korzystając z precyzyjnego układu SHT20. Prezentację wyniku pomiaru powierzono aplikacji BBair, która na ekranie smartfonu ...

Rower elektryczny (1)

Numer: Maj/2019

Już od jakiegoś czasu stały się dosyć mocno popularne różne pojazdy z napędem elektrycznym. Na ulicach często możemy zobaczyć hulajnogę lub deskorolkę elektryczną. Tego typu pojazdy są bardzo tanie w eksploatacji oraz umożliwiają łatwe przemieszczanie się po utwardzonych nawierzchniach w większych aglomeracjach. Niestety większość małych pojazdów elektrycznych może poruszać się tylko po utwardzonych drogach, a dodatkowo ...

Strumieniowy odtwarzacz audio na i.MX6ULL

Numer: Kwiecień/2019

W systemach mikroprocesorowych często zachodzi potrzeba porozumienia się z użytkownikiem nie tylko za pomocą obrazu i dotyku, ale również za pomocą dźwięku. Nie zawsze musi to być dźwięk o najwyższej jakości, szerokiej dynamice i pozbawiony zniekształceń. Do zwrócenia uwagi użytkownika na wyświetlany na ekranie komunikat, udźwiękowienia zapisanego w pamięci urządzenia filmiku instruktażowego, odtworzenia mowy lub muzyki z niewielkich, ...

Analizator stanów logicznych z modułu STM32F4DISCOVERY

Numer: Styczeń/2019

W artykule przedstawiono kolejny przykład użycia zestawu uruchomieniowego mikrokontrolera w roli analizatora stanów logicznych. Tym razem projekt analizatora powstał na bazie zestawu STM32F4DISCOVERY. Dzięki niestandardowemu użyciu układu DCMI w mikrokontrolerze STM32F407 uzyskano analizator stanów logicznych o godnych uwagi parametrach, przewyższający swymi osiągami popularny wśród hobbystów i studentów analizator Saleae.

Mobilna
Elektronika
Praktyczna

Elektronika Praktyczna

Czerwiec 2019

PrenumerataePrenumerataKup w kiosku wysyłkowym

Elektronika Praktyczna Plus

lipiec - grudzień 2012

Kup w kiosku wysyłkowym