wersja mobilna

Mobilna Elektronika Praktyczna

Podzespoły  Nadprzewodnikowa lampa próżniowa 

 

Kriotron (ang. cryotron) to nadprzewodnikowa lampa przełącznikowa, której zasada działania opiera się o własność polegającą na tym, że dany nadprzewodnik (normalnie odznaczający się zerową rezystancją) traci swoje właściwości, jeżeli znajduje się w silnym polu magnetycznym, wskutek czego jego rezystancja gwałtownie rośnie.

Innymi słowy, lampa zawiera dwa obwody: wejściowy i wyjściowy, które są elektrycznie od siebie odizolowane, przy czym rolę pierwszego pełni przewodnik lub nadprzewodnik (na przykład - niob), a drugiego nadprzewodnik (może nim być tantal). Przewodnik jest owinięty wokół rdzenia wykonanego z nadprzewodnika tworząc cewkę. Płynący w nim prąd wytwarza w nadprzewodniku pole magnetyczne o określonym natężeniu.

Pole to - zgodnie z tym, co zostało wspomniane - degraduje nadprzewodnictwo materiału nadprzewodnikowego. To znaczy, im większe natężenie ma pole magnetyczne, tym mniejszy prąd może przenosić obwód z nadprzewodnikiem. I odwrotnie - im jest ono mniejsze, tym prąd płynący w obwodzie z nadprzewodnikiem jest większy.

Jak łatwo się domyślić, wyniku tego zjawiska następuje modulacja natężenia prądu przenoszonego przez obwód wyjściowy, a tym samym wspomniana lampa w istocie zaczyna pełnić rolę łącznika. Jak można zresztą zauważyć, jest to swoisty nadprzewodnikowy tranzystor polowy, w którym funkcję bramki pełni obwód wejściowy wspomnianej lampy, a funkcję źródła z drenem - obwód wyjściowy (co też ma miejsce w praktyce).

Pozostałe artykuły

Zobacz wszystkie

Elektronika Praktyczna

Lipiec 2019

PrenumerataePrenumerataKup w kiosku wysyłkowym

Elektronika Praktyczna Plus

lipiec - grudzień 2012

Kup w kiosku wysyłkowym