wersja mobilna | kontakt z nami

Mobilna Elektronika Praktyczna

Ze świata  Przyszłość rynku przemysłowego Internetu Rzeczy 

 

Według Allied Market Research wartość globalnego rynku przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial Internet of Things) zwiększy się ze 115 mld dolarów w roku 2016 do 197 mld dolarów w 2023, co oznaczać będzie średni roczny wzrost o ponad 7%.

W 2016 roku największy udział miał w nim segment sprzętowy, natomiast jeżeli chodzi o zastosowania - przemysł wytwórczy. W okresie objętym analizą oba sektory utrzymają pozycję liderów. Pod względem geograficznym największy udział w rynku IIoT ma Ameryka Północna.

Dzięki popularyzacji koncepcji Przemysłu 4.0, rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, sztucznej inteligencji, usług opartych na chmurze oraz predykcyjnego utrzymania ruchu, rynek IIoT w tym regionie będzie się nadal dynamicznie rozwijał. Duże nadzieje pokłada się również w regionie Azji i Pacyfiku.

Pozostałe artykuły

Zobacz wszystkie

Elektronika Praktyczna

Luty 2019

PrenumerataePrenumerataKup w kiosku wysyłkowym

Elektronika Praktyczna Plus

lipiec - grudzień 2012

Kup w kiosku wysyłkowym