wersja mobilna | kontakt z nami

Mobilna Elektronika Praktyczna

Z kraju  AGH udostępnia nowy kierunek studiów z zakresu energetyki odnawialnej 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie uruchamia na Wydziale Energetyki i Paliw nowy kierunek studiów - Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią.

Studenci nowego kierunku kształcić się będą w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju energetycznego, racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych oraz wykorzystywania surowców energetycznych. Szczególny nacisk położony ma być na praktyczny wymiar studiów.

Uruchamiany kierunek ma również przekazać wiedzą o prawidłowym projektowaniu i dobieraniu technologii energetycznych w oparciu o ich oddziaływanie na środowisko naturalne. Studenci będą odbywać praktyki w firmach z sektora OZE.

By przystąpić do egzaminów wstępnych, kandydaci na magisterskie studia stacjonarne mogli rejestrować się w systemie rekrutacyjnym do 1 lutego; kandydaci na studia niestacjonarne mają czas do 9 lutego.

Pozostałe artykuły

Zobacz wszystkie

Elektronika Praktyczna

 2019

PrenumerataePrenumerataKup w kiosku wysyłkowym

Elektronika Praktyczna Plus

lipiec - grudzień 2012

Kup w kiosku wysyłkowym